Wyniki 1-10 spośród 101 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Arendarski"

Dbaj o swoje, szanuj cudze

Czytaj za darmo! »

Polska w czołówce UE pod względem nielegalnego wykorzystywania programów komputerowych i muzyki" - obwieściły niedawno media, powołując się na badania Business Software Alliance. Po tym względem w Europie "wyprzedzają" nas tylko Bułgaria, Rumunia i Grecja. Niezbyt optymistyczne są informacje, mówiące o tym, że 56% używanego w Polsce oprogramowania to oprogramowanie nielegalne.Przynosi to realne straty. Według ośrodka badawczego International Data Corporation, ograniczenie piractwa komputerowego w ciągu czterech lat przyczyniłoby się do powstania około 2000 nowych miejsc pracy, co przyniosłoby zysk dla budżetu w wysokości około 3 mld zł.Wspominam o tych badaniach, ponieważ Krajowej Izbie Gospodarczej od wielu lat bliski jest temat ochrony własności intelektualnej. Dzięki wsparci[...]

Innowacyjność z przymrużeniem oka

Czytaj za darmo! »

Nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze z przykrością czytam wyniki zagranicznych rankingów gospodarczych porównujących łatwość prowadzenia biznesu, stopień wolności gospodarczej, czy przyjazność podatkową w poszczególnych krajach świata. Tak się bowiem składa, że Polska od dłuższego już czasu zajmuje w nich niezbyt chlubne pozycje. Kraj nasz często jest sytuowany za krajami rozwijającymi się Afryki czy Azji. Nic dziwnego, że staje się to powodem do szyderstw i ironii, szczególnie mediów, które nie zostawiają na osobach odpowiedzialnych za te wyniki - a mowa tu najczęściej o politykach i urzędnikach - suchej nitki. I tak, utarło się już, że Polska jest "w ogonie", "grzeje tyły", "jest maruderem". Niestety, podobna sytuacja występuje także w rankingach porównujących stopień innowac[...]

Konkurencyjność bez barier

Czytaj za darmo! »

Wzrost nadkładów na badania i rozwój do 3% PKB, 75% wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat, ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20% oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln - to tylko niektóre z ambitnych założeń nowej unijnej strategii gospodarczej "Europa 2020". Po niepowodzeniu poprzedniczki, Strategii Lizbońskiej, w całej Europie trwa ożywiona dyskusja na temat szans realizacji nowej strategii. Także w Polsce zastanawiamy się, czy uda się [...]

Jakich absolwentów potrzebują przedsiębiorcy?

Czytaj za darmo! »

Unia Europejska, w opublikowanej niedawno strategii "Europa 2020", za jeden z nadrzędnych celów, które należy zrealizować w najbliższej dekadzie, przyjęła m.in., że "co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie". Problem w tym, że nawet osiągnięcie tak ambitnego celu wcale nie musi automatycznie oznaczać poprawy na rynku pracy. Nie od dziś problemem pozostaje niedostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynkowych. Często słyszymy opinie, że uczelnie "produkują" absolwentów o specjalnościach, na które nie ma rynkowego zapotrzebowania. Instytut Badań nad Demokrac[...]

Dobre przepisy na złe czasy

Czytaj za darmo! »

W ostatnich miesiącach wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że w walce z naturą nawet najnowocześniejsza technologia często zawodzi. Tak było w przypadku chmury wulkanicznego pyłu znad Islandii, która unieruchomiła komunikację lotniczą w całej Europie powodując wielosetmilionowe straty dla gospodarki, głównie dla operatorów linii lotniczych, lotnisk i firm turystycznych. Okazało się, że dla nowoczesnych samolotów, potrafiących latać w każdych warunkach pogodowych, pył wulkaniczny może być ogromnym zagrożeniem. Tak też było w przypadku szalejącej przez wiele tygodni pow[...]

Technologie centralnie sterowane

Czytaj za darmo! »

Kiedy w Polsce czekamy niecierpliwie na odbicie od dna w rankingach innowacyjności, Europa już myśli jak najefektywniej wdrożyć technologie przyszłości. 13 lipca br. zainaugurowała swoją działalność unijna grupa ekspertów wysokiego szczebla w sprawie kluczowych technologii wspomagających tzw. KET (ang. - Key Enabling Technologies). Grupa, w której znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego i eksperci w dziedzinie przemysłu, ma wypracować wspólną, długoterminową strategię r[...]

Przepisy nie nadążają za rynkiem

Czytaj za darmo! »

Krajowa Izba Gospodarcza skierowała niedawno do ministra infrastruktury list w sprawie podwyższenia wysokości maksymalnych stawek tzw. kilometrówki, które są podstawą rozliczania kosztów wykorzystywania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy. Zaapelowaliśmy o podniesienie tych stawek o wskaźnik inflacji za ostatnie dwa i pół roku oraz o uwzględnienie podwyżki[...]

Włączamy innowacje

Czytaj za darmo! »

"Innowacyjni Ludzie - Innowacyjna Gospodarka" - pod takim hasłem 6-7 czerwca br. w warszawskim Centrum Nauki "Kopernik" wybitni przedsiębiorcy, naukowcy, politycy oraz eksperci będą się zastanawiać, jak skierować polską gospodarkę na bardziej innowacyjne tory. W tych dniach odbywa się II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, pod honorowym patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. To już druga tego typu inicjat[...]

Idzie kryzys: włącz innowacje!

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa unijne, które są liderami w nakładach na badania i rozwój oczekują, że ich globalne wydatki na prace b+r będą w latach 2011-13 rosły o 5% rocznie. Oznacza to wzrost w tempie ponaddwukrotnie wyższym w porównaniu z prognozami z ub.r., jak również stanowi pozytywny kontrast w stosunku do cięć wydatków o 2,6%, których firmy te dokonały w 2009 r. Te optymistyczne dane wynikają z opublikowanych w sierpn[...]

Wciąż krok za konkurencją

Czytaj za darmo! »

Przy okazji polskiej prezydencji w UE dużo mówi się o potrzebie wzrostu innowacyjności europejskiej gospodarki. Temat ten jest, jak wiadomo, jednym z priorytetów Unii i znalazł swój wyraz w strategii "Europa 2020". Zawiera ona m.in. plan zwiększenia do 2020 r. nakładów na inwestycje w badania i rozwój do 3% PKB UE. Działając w duchu unijnych priorytetów, przedstawiciele rządu na rozmaitych konferencjach poświęconych innowacyj[...]

 Strona 1  Następna strona »