Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk"

Tlenkowe materiały hybrydowe. Projektowanie, charakterystyka i wybrane kierunki użytkowe DOI:10.15199/62.2018.12.1


  Zaawansowane układy międzytlenkowe to materiały o zdefiniowanym składzie chemicznym, zawierające w swojej strukturze co najmniej dwa komponenty, tlenki nieorganiczne. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania syntezą różnego typu połączeń nieorganiczno-nieorganicznych lub nieorganiczno- -organicznych, wynikający z możliwości otrzymania materiałów hybrydowych, łączących właściwości obu składników. W zależności od potrzeb, układy hybrydowe można syntezować na wiele sposobów, a dobór odpowiedniej metody otrzymywania determinuje ich właściwości fizykochemiczne, takie jak morfologia i charakter dyspersyjny, stabilność elektrokinetyczna oraz termiczna, parametry struktury porowatej i charakter hydrofilowo-hydrofobowy1, 2). Szerokie spektrum możliwości syntezy umożliwia projektowanie hybryd o zróżnicowanych parametrach fizykochemicznych i strukturalnych i jest kluczowym z punktu widzenia nieustającego zapotrzebowania na tego typu połączenia. Zaletą jest również fakt, że te właściwości mogą być w dowolny sposób projektowane, zarówno poprzez dobór komponentów wchodzących w skład materiałów hybrydowych, a także przez ich dalszą obróbkę, stosując różnego typu modyfikacje powierzchni z wykorzystaniem wielofunkcyjnych substancji organicznych lub bioorganicznych3, 4). Taki zabieg technologiczny przyczynia się do zwiększania aktywności syntezowanych materiałów hybrydowych, co nie jest bez znaczenia, analizując potencjalne kierunki ich zastosowania. Weryfikacją zaproponowanej metodyki otrzymywania tego typu materiałów jest ich wykorzystanie w różnych dziedzinach technologii, w tym także w aspektach związanych z ochroną środowiska. 97/12(2018) 1987 Prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 1999 r. uzyskał stopień doktora, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. W 2013 r. odebrał nominację profesorską. Obe[...]

 Strona 1