Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR FEDACZYŃSKI"

Właściwości użytkowe płytek skrawających z węglików spiekanych z nanostrukturalnymi powłokami zawierającymi azotki CrN i TiAlN naniesionymi łukową metodą PVD

Czytaj za darmo! »

Zamieszczono wyniki badań nanostrukturalnych powłok azotkowych nanoszonych łukowo-plazmową metodą PVD na płytki skrawające z węglików spiekanych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Stosowane były powłoki na bazie azotków chromu i azotków niektórych metali, takich jak np. aluminium i tytan. Przedstawiono struktury ww. powłok, z uwzględnieniem ich wielowarstwowej bud[...]

 Strona 1