Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KISIELEWSKI1"

Polowo-obwodowe modelowanie generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego przy wymuszeniu napięciowym. Wykorzystano metodę polowo - obwodową w celu poznania właściwości nietypowej maszyny elektrycznej. Badania maszyny obejmowały zarówno stany pracy silnikowej, jak i generatorowej, wyznaczenie charakterystyk statycznych oraz elektromechanicznych, przedstawienie procesu rozruchowego oraz wyznaczenie krzywych V. Abstract. This article describes the results of operating states on the doubly fed induction machine, working as generator. DFIG which has been tested, was equipped with a forced voltage fed rotor. During the simulation used the field - circuit method to discover the properties of unusual electrical machine. The researches included static and electromechanical characteristics, progress of start process. (Operating states on the doubly fed induction machine, working as generator) Słowa kluczowe: generator asynchroniczny dwustronnie zasilany, stany pracy Keywords: doubly fed induction generator, operating states 1. Wstęp Aktualnie obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecna sytuacja gospodarcza, polityczna oraz ekonomiczna wymusza wykorzystanie w większym stopniu źródeł energii odnawialnej w światowym systemie energetycznym. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie energii wiatru jako czynnika w procesie przetwarzania energii. Od wielu lat trwają badania naukowe umożliwiające w pełni wykorzystanie jej zasobów. Dużą popularnością cieszy się w ostatnich latach generator indukcyjny dwustronnie zasilany (GIDZ) z odpowiednio dopasowaną automatyką sterowania w elektrowniach wiatrowych. Generator ten to wielofazowa symetryczna maszyna pierścieniowa, w której uzwojenia stojana, jak i wirnika są przyłączone do niezależnych źródeł napięć przemiennych. Zaletą tej maszyny jest możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej za pomocą odpowiednich układów energoelektronicznych. W p[...]

 Strona 1