Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Lidija PETKOVSKA"

Novel design for improved characteristics of a PM synchronous motor

Czytaj za darmo! »

In the paper an experimental design proposal for improved performance characteristics of a Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) is presented. Starting with an existing topology, by using FEM field computations, an assessment of the steady state performance of the motor is done. A special emphasis is put on the torque pulsations, as well as the cogging torque. Aiming to the improvement of mo[...]

Application of soft magnetic materials in development of new experimental model of single phase shaded pole motor

Czytaj za darmo! »

In this paper is presented development of new experimental model of single phase shaded pole motor using soft magnetic materials. At the beginning, using analytic approach with symmetrical components a mathematical model of the basic model is developed .Using Method of Genetic Algorithm (GA) and introducing as a target function electromagnetic torque, new optimized motor model with improved elec[...]

Dynamic Simulation of Fractional Horse Power Single-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor

Czytaj za darmo! »

In the paper transient performance simulation procedures and the dynamic characteristics analysis, based on the magnetic field solution techniques is presented. The studied object is a small single-phase permanent magnet synchronous motor (SPPMSM). By using the Finite Element Method (FEM), extended numerical calculations of the SPPM synchronous motor magnetic field are carried out. The goal of t[...]

Comparative Analysis of Radial and Axial Field Permanent Magnet Motor

Czytaj za darmo! »

The objective of this paper is to provide a comparison between traditional radial field permanent magnet motor and an axial field permanent magnet motor. The comparison is made on previously optimised models of radial and axial filed motors. The optimisation procedure in the optimal design of both solutions is performed by a genetic algorithm programme called GA-ODEM. Finally a comparative analy[...]

FEM based assessment of capacitor sizing on starting characteristics of a single-phase induction motor

Czytaj za darmo! »

This work investigates the problem of searching the best fitted size of the capacitor during the start-up of a single-phase capacitor induction motor. The larger capacitance to some extent is yielding to a relatively higher starting torque, when the motor accelerates. The values of starting currents and the voltage across the capacitor are determined and studied as well. The paper presents an assessment of the best fitted capacitor size based on a combined analytical-FEM analysis. Several experimental results validate the effectiveness of the proposed methodology. Streszczenie. W artykule przedstawiono poszukiwanie najlepiej dopasowanej wielkości kondensatora podczas rozruchu w jednofazowym silniku indukcyjnym z pomocniczym kondensatorem. Większa pojemność w pewnym stopniu dostarcza względnie wyższy moment rozruchowy kiedy silnik przyspiesza. Wartości prądów rozruchowych i napięcia na kondensatorze są określone i badane. Artykuł przedstawia ocenę najlepiej dobranej pojemności w oparciu o analizę kombinowaną: MES i metody analityczne. Wyniki kilkunastu pomiarów potwierdzają skuteczność zaproponowanej metodyki. (Oparta na FEM ocena wielkości pojemności w charakterystyce jednofazowego silnika indukcyjnego) Keywords: single-phase induction motor (SPIM), size of capacitor, starting torque and current, capacitor voltage. Słowa kluczowe: jednofazowy silnik indukcyjny, wielkość kondensatora, moment I prąd rozuchowy, napięcie na kondensatorze Introduction Small electric motors are widely used in many types of equipment. Their massive application requests search for more economical production and for more effective performance behavior. Since the alternative voltage is commonly available, these motors are usually AC, and in particular they are supplied by a single-phase source. The single-phase induction motor (SPIM) is the most widely used type of electric motors. It is used in many household appliances that require motors, as refrigerators, was[...]

Specific power optimal design of permanent magnet synchronous motor using GA

Czytaj za darmo! »

In the design procedure of the analysed permanent magnet synchronous motor (PMSM) several objectives could be tackled, such as an increased efficiency, reduced total weight of the motor or increased power/weight ratio (specific power). In this paper an optimal design of a PMSM using specific power as objective function is performed. In the design procedure performed on the PM motor, genetic algorithm, as an optimisation tool is used. Comparative analysis of the optimal motor solution and its parameters in relation to the initial model is presented. Streszczenie. W procesie projektowania silników elektrycznych z magnesami trwałymi należy brać pod uwagę: wzrost efektywności, zredukowaną wagę całkowitą oraz wzrost stosunku moc/waga (moc właściwa). W artykule pokazano optymalny projekt takiego silnika, używający masy właściwej jako funkcji celu. W procedurze projektowania wykonanej dla silnika z magnesem trwałym użyto algorytmu genetycznego jako narzędzia optymalizacji. Wykonano analizę porównawczą silnika w rozwiązaniu optymalnym i jego parametrów w stosunku do stanu wyjściowego. (Optymalny projekt silnika synchronicznego z magnesem trwałym przy użyciu algorytmu genetycznego) Keywords: specific power, optimal design, genetic algorithm, permanent magnet synchronous motor. Słowa kluczowe: moc właściwa, projekt optymalny, algorytm genetyczny, silnik synchroniczny z magnesem trwałym. Introduction When optimising an electric motor, there are multiple choices of the objective function available. The objective function is the specific property of the machine to be optimised, for example efficiency, torque, volume or cost. Of course a 'good' motor is desired, but what is a 'good' motor and what to do when the different goals are contradicting? A good motor has low price, high torque density and high torque quality, but unfortunately, these goals are contradicting. One way to meet at least most of these goals is to perform a multi objective optimi[...]

 Strona 1  Następna strona »