Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Łuba-Dunajska"

Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu DOI:10.15199/33.2017.10.13


  Wzwiązku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi właściwości izolacyjnych przegród budowlanych, zwiększa się zainteresowanie betonami lekkimi. Charakteryzują się one małą gęstością oraz małą wytrzymałością na ściskanie. Betony lekkie mogą być wytwarzane przez wprowadzenie: środków porotwórczych, takich jak proszek aluminiowy; środków pianotwórczych; granulatów na bazie tworzyw sztucznych; lekkich kruszyw mineralnych, np.: perlit, wermikulit, pumeks itp. W laboratorium Instytutu Budownictwa UWM w Olsztynie przeprowadzono pilotażowe badania podstawowych właściwości betonu lekkiego z wypełniaczem w postaci ekspandowanego wermikulitu z dodatkiem mikrowypełniacza w postaci mączki perlitowej. Program badań obejmował też ocenę wpływu superplastyfikatora i dodatku włókien polimerowych na wybrane właściwości betonu lekkiego wykonanego na bazie wermikulitu (gęstość objętościową, nasiąkliwość, odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury oraz wytrzymałość na ściskanie). Charakterystyka materiałów Wermikulit to lekkie kruszywo, uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej w temperaturze nawet do 1200°C z ilastego minerału powstającego w wyniku wietrzenia minerałów wywodzących się z grupy krzemianów. Charakteryzuje się dużą zawartościąmagnezu oraz flogopitu, biotytu, chlorytów, a także glinokrzemianów. Uśredniony skład chemiczny wermikulitu przedstawiono w tabeli 1 [5]. W wyniku podgrzania minerał traci wodę z przestrzeni międzypakietowych i zwiększa objętość nawet 30-krotnie.Wermikulit ekspandowany przyjmuje postać drobnych płytek bądź harmonijek o porowatej budowie (fotografia 1). Gęstośćwermikulitu podczas obróbki termicznej zmniejsza się do zaledwie 0,065 ÷ 0,130 g/cm3. Kruszywo to jest chemicznie obojętne, odporne na oddziaływania mikroorganizmów i nie ulega rozkładowi. Ponadto ma bardzo mały współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 ÷ 0,047W/mK, co oznacza, że jest dobrym materiałem izolacyjnym. Do jego zalet należy zali[...]

 Strona 1