Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Ledóchowski"

Koncepcja monitorowania Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK


  Na potrzeby radionawigacyjne polskiej administracji morskiej pracuje system transmisji poprawek do pomiarów pseudoodległości do satelitów w systemie GPS. Umożliwia to poprawę dokładności uzyskiwanych pozycji obserwatora. Zgodnie z wymaganiami IMO, a także tendencją rozwoju e-navigation, również funkcja integrity, zatem funkcja samooceny, jest równie ważna, jak inne parametry operacyjne systemu. Te wymagania stwarzają konieczność wprowadzenia nowej koncepcji monitorowania istniejących systemów radionawigacji w Zatoce Gdańskiej, na Wybrzeżu Środkowym oraz w Zatoce Pomorskiej. Kierunkiewolucji systemu DGPS-PL Ze względu na możliwe do osiągnięcia dokładności wyznaczenia pozycji, systemy: różnicowy DGPS (Differential Global Positioning System) oraz RTK (Real-Time Kinematic) są dziś powszechnie wykorzystywane jako zasadniczy element osłony radionawigacyjnej wód przybrzeżnych i podejść do portów morskich. Funkcjonują one wykorzystując różne strategie serwisów nawigacyjnych: - ogólnodostępny oparty na brzegowych stacjach referencyjnych DGPS, pracujących w zakresie częstotliwości 283,5 - 325 kHz o zasięgu rzędu 300 km i dokładności wyznaczeń pozycji 0,5 - 10 m (p = 0,95) - użytkowany powszechnie, - ogólnodostępny lub kodowany przekaz poprawek wielkoobszarowych z satelitów geostacjonarnych i/lub telekomunikacyjnych (WAAS, EGNOS itp), - lokalny z ograniczonym dostępem, działający z wykorzystaniem brzegowych stacji referencyjnych GPS/RTK dwuczęstotliwościowych oraz pokładowych odbiorników z pomiarem fazowym GPS/RTK o centymetrowej dokładności określenia pozycji, często tworzących wielosensorowe platformy pomiarowe - wykorzystywane w hydrografii, geodezji, pilotażu, oraz w pracach inżynierskich. W grupie lokalnych stacji naziemnych LAAS (Local Area Augmentation Systems) istnieje podstawowa kategoria indywidualnych lokalnych stacji referencyjnych. Ze względu na obsługę coraz większych obszarów pokrycia, potrzeby monitorowania wskaźnik[...]

 Strona 1