Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Pieklak"

Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu DOI:10.15199/33.2017.12.11


  Publikacja przedstawia ideę dociekań naukowych w nowym obszarze inteligentnych geotekstyliów wzbogaconych zdobyczami nowoczesnej elektroniki sensorycznej, których głównym przeznaczeniem jest poprawa bezpieczeństwa transportu - mobilności ludzkiej w obszarze ruchu drogowego, kolejowego i śródlądowego. Problematykę tę określono nowym pojęciem mieszczącym się w obszarach techniki i nauki, które nazwano geotekstroniką [13]. Łączy ona dwa obszary wiedzy z dziedziny geotekstyliów i tekstroniki (rysunek 1).człowieka. OCHRONA ŚRODOWISKA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2017 (nr 544) 1) Politechnika Łódzka,Wydział TechnologiiMateriałowych iWzornictwa Tekstyliów *) Adres do korespondencji: zbigniew.mikolajczyk@p.lodz.pl DOI: 10.15199/33.2017.12.11 Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu Artykuł przeglądowy dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. PŁ1)*) dr inż. Katarzyna Pieklak1) GEOTEKSTRONIKA Geotekstylia Geotekstylia definiowane są jako płaskie, przepuszczalne, polimerowe (syntetyczne lub naturalne) wyroby tekstylne, które mogą być tkane, nietkane lub dziane, stosowane w kontakcie z gruntem i (lub) innymi materiałami w geotechnice i budownictwie. Do tej grupy zalicza się geotkaniny, geowłókniny i geodzianiny. Tekstronika jest dziedziną wiedzy, która powstała na bazie takich obszarów nauki jak elektronika, włókiennictwo i informatyka, z wykorzystaniem wiedzy z obszaru automatyki imetrologii.Wyroby tekstroniczne są to tzw. tekstylia inteligentne, nazywane również aktywnymi, interaktywnymi i adaptacyjnymi (smart and inteligent textiles and clothing). Tekstronika Rys. 1. Definicja nowego pojęcia, jakimjest geotekstronika [19, 21] Fot. 1. Geosiatka wzmacniająca nawierzchnię drogi [23] wypadki zabici ranni 2012 37046 Liczba wypadków 45792 44059 42545 35847 34970 3571 3357 3202 2013 2014 50000 40000 30000 20000 10000 0 Rys. 2. Statystyka porównawcza wypadków drogowyc[...]

 Strona 1