Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Jakubowska"

Catalytic reduction of fatty acids. Katalityczna redukcja kwasów tłuszczowych


  A review, with 58 refs., of fatty acids, esters and their catalytic conversion to resp. fatty alcs. Dokonano przeglądu literatury na temat procesu redukcji wyższych kwasów tłuszczowych lub ich estrów do alkoholi lub aldehydów metodą katalitycznej redukcji z wykorzystaniem katalizatorów mono- i bimetalicznych. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się optymalizacji procesów technologicznych zgodnie z zasadami zielonej chemii i ochrony środowiska naturalnego, które niejako wymuszają opracowywanie i wdrażanie technologii przyjaznych dla środowiska1). W związku z tym prowadzone są badania dążące do modyfikowania już istniejących lub szukania nowych rozwiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i niewpływających negatywnie na środowisko lub minimalizujące ich negatywny wpływ na nie. Większość z tych technologii opiera się na procesach katalitycznych2, 3). W ten trend wpisuje się opracowywanie nowych układów katalitycznych, efektywnych w procesie redukcji kwasów tłuszczowych do alkoholu lub aldehydu, które stają się surowcami w wielu gałęziach przemysłu4-7). Wyższe alkohole, takie jak oktylowy, cetylowy, stearynowy czy oleinowy pełnią ważną funkcję w przemyśle środków powierzchniowo czynnych lub plastyfikatorów. Są szeroko stosowane w smarach, żywicach, środkach zapachowych, kosmetykach, szamponach i odżywkach. W ostatnim czasie podjęto badania nad potencjalnym ich wykorzystaniem w medycynie, suplementach diety oraz w biopaliwie8-11). W tym celu rocznie na całym świecie produkuje się ok. 3 mln t wyższych alkoholi12). W ostatnich latach, środki powierzchniowo czynne na bazie alkoholi tłuszczowych zdobyły wysokie miejsca na rynku chemicznym ze względu na swoje doskonałe właściwości detergentowe i łatwiejszą biodegradację13, 14). Jest to bardzo istotne z punktu widzenia koniecz-ności ochrony środowiska. Rozwój produkcji alkoholi tłuszczowych otrzymywanych z naturalnych surowców wymusza zwiększenie podaży tłuszczów i olejów, a także wz[...]

A direct catalytic reduction of palmitic acid to cetyl alcohol Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1414


  Palmitic acid was reduced with H2 to cetyl alc. on 4 TiO2-supported mono- and bimetallic catalysts at increased pressure. The highest acid conversion (40%) and selectivity to the alc. (50%) was achieved on 5%Cu/TiO2 catalyst. Przedstawiono wyniki badań procesu bezpośredniej redukcji kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego pod zwiększonym ciśnieniem. Stwierdzono, że najbardziej efektywnym katalizatorem z przebadanych układów jest 5%Cu/TiO2. Redukcja kwasów tłuszczowych do alkoholi jest jedną z ważniejszych reakcji w wielu gałęziach przemysłu. Znane są efektywne metody otrzymywania alkoholi tłuszczowych z rozmaitych surowców przy zastosowaniu różnych katalizatorów1-3). Rosnące zapotrzebowanie na procesy chemiczne przyjazne dla środowiska przyczyniają się do rozwijania tzw. czystych reakcji, które jednocześnie muszą być wysoko wydajne, ekologiczne i ekonomiczne4). Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) jest pospolitym nasyconym kwasem tłuszczowym. Występuje jako składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (również w mleku). Jest on jednym z ważniejszych składników (ok. 30% mas.) łoju wołowego oraz oleju palmowego. Stanowi ok. 10% mas. oleju wyciskanego z ziaren palmy kokosowej, a także oleju arachidowego, sojowego i kokosowego5). Kwas palmitynowy to jedno z głównych źródeł pozyskiwania alkoholu cetylowego. Heksadekanol dawniej otrzymywany był z oleju wielorybiego, stąd jego nazwa od cetus, co po łacinie oznacza wieloryb. Obecnie produkuje się go najczęściej na bazie oleju palmowego lub kokosowego, zawierającego kwas palmitynowy. Może być również syntetyzowany chemicznie. Pozyskiwany z kwasu alkohol cetylowy szeroko stosowany jest w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydeł, olejów, a także w przemyśle farmaceutycznym do produkcji żeli lub maści. W produktach kosmetycznych znajduje zastosowanie jako środek powierzchniowo czynny i zmiękczający. Pełni również funkcję emulgatora i stabilizatora emulsji, nadając kremom i lotionom [...]

 Strona 1