Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Ziach"

Kto nam ułoży płytki ceramiczne? DOI:


  Nawet najpiękniejsze płytki ceramiczne, z najlepszych kolekcji, wyróżnionych najbardziej prestiżowymi nagrodami może źle ułożyć niefachowiec, ktoś słabo przygotowany do wykonywania odpowiedzialnego zawodu glazurnika. Czy na rynku pracy mamy wystarczająco wielu fachowców w tym zawodzie? ZAWÓD - GLAZURNIK. PLUSY I MINUSY Na jednym z portali internetowych znalazłem wpis gimnazjalisty. Zawód - glazurnik. Szukam dobrze płatnej pracy w budownictwie i natrafiłem na zawód glazurnika. Zarabia się 5000-8000 zł, dodatkowo można wyjechać za granicę, gdzie zarabia się nawet 20 euro na godzinę. Żeby zdobyć papierek, musiałbym podjąć naukę u mistrza i dodatkowo naukę na kursie. Ewentualnie mógłbym jeszcze ukończyć 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie technologii robót wykończeniowych. Zarobki zachęcają, jest popyt na taką pracę i jakoś specjalnie trudną się ona nie wydaje. Co o tym myślicie? Czy warto się w to angażować? Z długiej listy odpowiedzi[...]

Ukraińcy na polskich budowach DOI:10.15199/33.2017.01.22


  Tematem aktywnej obecności na polskich budowach obywateliUkrainy zainteresowałemsię po rozmowach w firmach budowlanych. Polski wykonawca na Pomorzu zatrudniał przez jakiś czas brygadęUkraińców- dobrze pracowali i byli grzeczni, ale mieli problemy z mieszkaniem, wizami. Podobną ocenę wystawił właściciel innej firmy - zatrudniałemekipę Ukraińców na zlecenie. To byli solidni fachowcy. Z kolei w firmie wykonującej usługi remontowo-budowlane na południu Polski spotkałemrobotnika imieniemDymitr, też z Ukrainy. W ocenie polskiego pracodawcy - rzetelny, chętny do pracy młody człowiek. W Warszawie w jednej z firmzajmującej się porządkowaniemobiektów po dużych remontach i renowacjach budowlanych ekipie z Ukrainy powierzono wszystkie prace polegające na sortowaniu odpadów - wśród Polaków niema chętnych do takiej roboty - wyjaśniał właściciel firmy. Przykłady można mnożyć, ale nikt dokładnie nie wie, ilu obywateli Ukrainy można spotkać na budowach w Polsce.Może dlatego, że informacji trzeba szukać wwielu instytucjach i organizacjach, jak:MinisterstwoRodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS); Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Urząd do spraw Cudzoziemców; Państwowa InspekcjaPracy;NarodowyBankPolski (NBP; GłównyUrządStatystyczny (GUS);Najwyższa IzbaKontroli; Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim; Związek Zawodowy "Budowlani" oraz Sekcja Budownictwa NSZZ "Solidarność". Wierzchołek góry lodowej Statystyka GUS ledwie dotyka tematu cudzoziemców pracujących w polskim budownictwie. Z publikacji pt. "Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r." dowiadujemy się, że wg stanu na 31 grudnia wśród 411530 pracujących w jednostkach gospodarki narodowej w sekcji budownictwo (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9) było 1275 cu[...]

Coraz większy deficyt pracowników w zawodach budowlanych DOI:10.15199/33.2017.03.27


  chętnych DOI: 10.15199/33.2017.03.27 Coraz większy deficyt pracowników w zawodach budowlanych 87 do pracy w tym zawodzie, a w 2017 r. w 89. Jednocześnie gwałtownie zwiększyła się liczba powiatówz prognozą równowagi w tymzawodzie. Powiaty z dominującymstanemrównowagimamy najczęściejwzawodach: pracownik ds. budownictwa drogowego, monter okien i szklarz, malarz budowlany, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Kilku zawodomwarto przyjrzeć się dokładniej, eksponując za Barometrem Zawodów stany deficytu (i dużego deficytu), równowagi oraz nadwyżki (i dużej nadwyżki) na mapie Polski. Cieśle i stolarze budowlani (rysunek 2). W 2016 r. w 12 powiatach wystąpił duży deficyt, a w 21 nadwyżka (w tym w dwóch duża) pracowników w tych zawodach. Natomiast w 2017 r. - w 15 powiatach duży deficyt, a w 12 nadwyżka. Ponadto w 2017 r. więcej powiatów, w których występuje równowaga, znajduje się w woj. podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim. W pozostałych przeważa deficyt. Dekarze i blacharze budowlani (rysunek 3). W[...]

Kto nam ułoży płytki ceramiczne? DOI:


  Jedni mówią płytkarze, drudzy - kafelkarze. W Małopolsce obowiązuje nazwa fliziarze. Jednak najczęściej mówimy - glazurnicy. Nazwa glazurnik, odnosząca się do zawodu, przyjęta jest jako jedyna w "Klasyfikacji zawodów i specjalności" zawartej w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z 7 sierpnia 2014 r., gdzie znajdziemy ją wraz z sześciocyfrowym numerem kodu 712202. SYTUACJA NA RYNKU PRACY Brakuje w Polsce glazurników, czy jest nadmiar? A może na rynku pracy panuje w tym zawodzie równowaga? Z różnych powodów trudno odpowiedzieć na te pytania. Po pierwsze dlatego, że w wykazie 165 zawodów objętych analizą Barometru Zawodów, dokonaną z udziałem ponad 2 tys. ekspertów z powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnych rynkach pracy (m.in. Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izby i Cechy Rzemieślnicze), glazurnik jako zawód nie występuje. Wspomniana analiza - najbardziej miarodajna - obejmuje natomiast m.in. dwa zawody, w których swoje miejsce mają także glazurnicy. Chodzi o posadzkarzy i technologów robót wykończeniowych w budownictwie. Obok glazurników posadzkarze skupiają m.in. osoby wykonujące podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek i wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych i innych materiałów, a technolodzy robót wykończeniowych m.in. tynkarzy, malarzy, monterów suchej zabudowy. W tej sytuacji wypada pamiętać o powiedzeniach: "lepszy rydz niż nic", albo "na bezrybiu i rak ryba", tym bardziej że prognozy Barometru Zawodów na lata 2016 i 2017 nie odbiegają daleko od ocen prezentowanych przez przedstawicieli branży płytek ceramicznych. Spójrzmy na dwie mapy Polski (rysunki 1 i 2), każda z zaznaczonymi 380 powiatami. W skali kraju zarówno posadzkarze, jak i technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie mieszczą się w prognozach na 2017 r. w kategorii równowaga. W przypadku posadzkarzy tak jest też w 9 województwach. Natomiast ku[...]

Co GUS wie o technologiach wznoszenia ścian w budownictwie mieszkaniowym DOI:10.15199/33.2018.04.10


  WGłównym Urzędzie Statystycznym (GUS), jako kryterium zaliczenia budynków do określonej technologii wznoszenia, przyjęto rodzaj konstrukcji nośnej budynku, a w przypadku budynku, w którym zastosowano różne konstrukcje, decyduje konstrukcja główna lub ta, która dominuje. Wyróżniono następujące technologie wznoszenia budynku: ● tradycyjną udoskonaloną, w której konstrukcją nośną są ściany z cegły, bloczków lub pustaków o masie i wymiarach umożliwiających ich ręczne wbudowywanie; ● monolityczną, polegającą na wykonywaniu bezpośrednio na budowie konstrukcji z betonu (żelbetu) w przygotowanych deskowaniach; ● wielkopłytową, o ścianowej konstrukcji nośnej przegród pionowych,montowanych namiejscu budowy z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych. Wymiary elementówściennych o[...]

Budownictwo mieszkaniowe - rewolucja w statystyce DOI:10.15199/33.2018.04.46


  Począwszy od stycznia 2018 r. dane statystyczne prezentujące efekty budownictwa indywidualnego dotyczą już tylko mieszkań realizowanych na własne potrzeby inwestora, podczas gdy mieszkania na sprzedaż lub wynajem zaliczane do końca 2017 r. do tej formy budownictwa zostały włączone do formy budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem powszechnie nazywanej deweloperskim. Takie same "torty" - różne kawałki Po zmianach, jakie wprowadził GUS, mieszkań ani nie ubyło, ani nie przybyło. Przesunięto tylko niektóre lokale z jednej kolumny tabelarycznej do innej. Efekt - liczba mieszkań określanych poprzednio jako indywidualne będzie mniejsza, natomiast mieszkań w budownictwie deweloperskim o tyle samo większa. Po co więc zmiany? Co sprowokowało GUS, że zamącił w głowach wielu graczom na rynku budownictwa mieszkaniowego? Także dziennikarzom i analitykom. Przedstawiona na rysunku 1 krzywa wzrostu budownictwa na sprzedaż lub wynajem w latach 2010 - 2017 o ponad dwie trzecie robi wrażenie. Z kolei budownictwo indywidualne na użytek własny inwestora charakteryzuje się rozwojemstabilnym(wzrost w omawianym okresie o niecałe 5%). Rozpatrywane łącznie budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe (w artykue "budownictwo pozostałe") wykazało w tym czasie spadek przeszło dwukrotny. W przeciwieństwie do niego, budownictwo indywidualne na sprzedaż lub wynajem charakteryzowało się przeszło 2,5-krotnymwzrostem. Statystyka musiała zareagować na tak dużą, rekordową w budownictwie mieszkaniowym, dodatnią dynamikę. Na rysunkach 2 i 3 pokazano efekt statystycznych przesunięć w odniesieniu do mieszkań oddanych w 2017 r. Natomiast rysunek 4 unaocznia przesunięcie mieszkań z jednej kategorii statystycznej do drugiej w skali kraju i w poszczególnych województwach. Kolorem czerwonym zaznaczono mieszkania, któ[...]

Artykuły sanitarne w handlu zagranicznym - ile ceramiki, ile tworzyw sztucznych? DOI:


  Za podstawowe kryterium podziału wyrobów sanitarnych w handlu zagranicznym przyjmuje się zasadniczy materiał, z jakiego wykonano te wyroby. Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną CN opisaną w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE 2016/1821 z 6 października 2016 r. znajdziemy je w Tabeli Stawek Celnych, w sekcji VII - m.in. tworzywa sztuczne i artykuły z nich, pod numerami CN: 392210, 392220, 392290 oraz w sekcji XIII - m.in. wyroby ceramiczne, pod numerami CN: 691010, 691090. Z opisu do CN 392210 wynika, że chodzi o wanny, prysznice, zlewy i umywalki z tworzyw sztucznych. Za CN 392220 kryją się sedesy i pokrywy z tworzyw sztucznych, CN 392290 to bidety, miski klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione. Pod numerami CN 691010 znajdują się zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary z porcelany, również chińskiej. Opis do CN 691090 zawiera te same wyroby, ale nie mogą one być z porcelany. Wiadomo, że chodzi o artykuły z porcelitu, fajansu, kamionki. NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W latach 2012-2017 eksport i import wyrobów sanitarnych z ceramiki oraz z tworzyw sztucznych zwiększał się (rysunek 1), z wyjątkiem minimalnego spadku eksportu wyrobów z ceramiki oraz importu w 2017 r. Jedną i drugą grupę wyrobów sanitarnych łączy też przewaga eksportu nad importem (z wyjątkiem 2012 r. w przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych), z tym że większa w wyrobach sanitarnych z ceramiki (rysunek 2). Różnice pojawiają się w dynamice. Eksport wyrobów sanitarnych z ceramiki rośnie wolniej niż wyrobów z tworzyw, który w latach 2016-2017 wyprzedził eksport z ceramiki i w niedługim okresie podwoił swoją wartość. Natomiast import wyrobów sanitarnych z ceramiki rośnie szybciej, ale nie osiąga jednak poziomu importu wyrobów z tworzyw sztucznych. ZMIANY W EKSPORCIE W osta[...]

Silne napięcia na rynku pracy w zawodach budowlanych DOI:


  Wracając do tematu deficytu pracowników w zawodach budowlanych ("Materiały Budowlane" nr 3/2017), muszę stwierdzić, że zjawisko to w dalszym ciągu się nasila. Zwracają na nie uwagę media i eksperci, ale przede wszystkim alarm podnoszą sami wykonawcy budowlani. Coraz wyższa bariera niedoboru wykwalifikowanych pracowników Obserwacja sześciu głównych barier działalności, wskazywanych w badaniu GUS comiesiąc od 1993 r. przez właścicieli tysięcy firm budowlano-montażowych (w 2019 r. ankiety trafią każdorazowo do 5000 firm), już od przeszło dwóch lat budzi niepokój (rysunek 1). Jeszcze we wrześniu 2016 r. bariera niedoboru wykwalifikowanych pracowników doskwierała wykonawcom budowlanym najmniej. Zaledwie rok później wysunęła się na drugą pozycję pod względem uciążliwości. Od tego czasu jej krzywa powoli zbliża się do bariery kosztów zatrudnienia, zdecydowanie górując nad barierami wysokich obciążeń na rzecz budżetu, kosztów materiałów, zbyt dużej konkurencji na rynku i niedostatecznego popytu. Przyczyny tego stanu są różne. Najważniejsze to: masowe wyjazdy pracowników budownictwa do pracy za granicę, gdzie zarobki są zdecydowanie wyższe, niż demograficzny i związany z nim mały nabór młodzieży do szkół budowlanych oraz odczuwany w ostatnich latach boom w budownictwie. Tylko doraźnie deficytowi pracowników w budownictwie może zaradzić ich napływ z Ukrainy. Zasoby pracy w tym kraju zdają się bowiem wyczerpywać. Trzeba się też liczyć z tym, że bogatsze od nas państwa UE otworzą dla migrantów ze Wschodu swoje granice i Ukraińcy pojadą z Polski dalej na Zachód. Zmiany w strukturze zawodów Kimsąwykwalifikowani pracownicy? Wprawdzie w słowniku pojęć stosowanych w statystyce publicznej, dostępnym na www.stat.gov.pl, definicji nie znajdziemy, ale po analizie prezentowanej w badaniach GUS pt. Popyt na pracę można przyjąć, że chodzi o specjalistów, techników i inny średni personel, robotników przemysłowych oraz rzemieśl[...]

Deficyt murarzy jest coraz większy DOI:


  Wrankingu zawodów z największym deficytem pracowników murarze i tynkarze zajmują poczesne piąte miejsce. Zgodnie z prognozą dla całego kraju sporządzoną na 2019 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w wykazie 167 zawodów jedynie w przypadku kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawaczy, robotników budowlanych oraz pielęgniarek i położnych jest trudniej o pozyskanie pracownika. Na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach projektu "Statystyka dla polityki spójności", współfinansowanego przez Unię Europejską (raporty publikuje GUS), można wnioskować, że liczba murarzy-tynkarzy poszukiwanych przez pracodawców w2018 r. przekroczyła w skali całej Polski 20 tys. W żadnym innym zawodzie budowlanym, określonym w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ), nie było tak dużego zapotrzebowania na pracowników. W tej klasyfikacji, obejmującej 214 zawodów, jedynie w przypadku sprzedawcy, kierowcy mechanika oraz technika ochrony fizycznej osób imienia zapotrzebowanie było większe. Zadania murarzy-tynkarzy Wklasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy (KZiS, opublikowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dz. U. z 25.01.2018 r.), zawierającej listę 2455 zawodów, murarze i tynkarze mają kod 711204 (ten sam numer w KZSZ).Wsyntezie klasyfikacyjnej zapisano, że murarz-tynkarz zajmuje sięwznoszeniemścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawymurarskie i tynkarskie. Zadania zawodowe murarza- -tynkarza ujęto w dziewiętnastu punktach, w tymogólnych dotyczących organizacji pracy, np. posługiwanie się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót; ustalanie zakresu i czasu trwania robót; przyg[...]

Dekarz - zawód deficytowy DOI:


  Zanim napiszę, w jakich firmach dekarze pracują, ilu ich jest, ilu brakuje, jak szybko zwiększa się deficyt chętnych do pracy w tym zawodzie - przytoczę optymistycznie brzmiący komunikat prasowy, jaskółkę niosącą dobrą nowinę w trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku pracy. Anna Deran - Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (PSD) informuje, że projekt PSD kształcenia młodzieży w zawodzie dekarz, blacharz i cieśla uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 mln zł z Fundacji Duńskiej. W ramach projektu PSD walczy z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich przez wspieranie dobrych wyborów zawodowych. Organizuje spotkania z uczniami, nauczycielami, doradcami zawodowymi i rodzicami, aby wzrosła świadomość, kim jest dekarz i z czym wiąże się jego praca. Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach przyczyniło się m.in. do dwukrotnego powiększenia liczby klas dekarskich. Obecnie jest ich w Polsce 12, liczą po dwunastu uczniów, a jeszcze niewiele ponad rok temu było tylko 6 imiały po kilku uczniów. Sytuacja na rynku pracy Liczby oddające sytuację w zawodzie dekarza można znaleźć w pracy badawczej Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego (badanie realizowane w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 - 2020 oraz programowania imonitorowania polityki spójności po 2020 r.). Liczba dekarzy objętychKlasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ), zatrudnionych w tym zawodzie w 2018 r., wyniosła przeszło 9,5 tys. (tabela 1). Zatrudnienie dekarzywykazało 2,5 tys. badanych przez GUS jednostek (firm oraz w dużo mniejszej skali różnych innych podmiotów). Z tego niecały tysiąc poszukiwało dekarzy do pracy w okresie badania (pierwsza połowa 20[...]

 Strona 1  Następna strona »