Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Bogdał"

Trudna ścieżka zmian na rynku wyrobów budowlanych z perspektywy polskiego przemysłu DOI:10.15199/33.2015.09.55


  1 lipca 2013 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) opublikowane w Dz. Urz. UE. L 2011, nr 88, str. 5, regulujące obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie znakowania wyrobów budowlanych symbolem CE. Po prawie dwóch latach stosowania nowych regulacji ujawniły się problemy wynikające z wadliwie sformułowanych przepisów. Zakres niezbędnych zmian jest ciągle przedmiotem dyskusji między zainteresowanymi stronami. Uregulowania CPR, a w zasadzie ich nieostrość i wynikające stąd problemy w codziennym stosowaniu prawa, były jednym z głównych tematów VII Konferencji dla Budownictwa, która odbyła się 14 - 15 kwietnia 2015 r. w hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej. Wnioski formułowane przez praktyków podczas konferencji potwierdzają, że wprowadzone przez CPR zasady nadal nie są rozwiązaniem ani kompleksowym, ani jednolitym. Zgodnie z założeniami legislacyjnymi, CPR miało wystandaryzować wymagania dotyczące wyrobów budowlanych w skali europejskiej. Jak się jednak okazuje, zakres objęty regulacją CPR jest niewystarczający. Świadczy o tym najlepiej skala nieprawidłowości dotyczących oznakowania wyrobów znakiem CE. W Polsce, w 2014 r. wykryto je w 38%badanych wyrobów. Najwięcej, bo przeszło 80% nieprawidłowości dotyczyło błędnego opracowania informacji towarzyszącej oznakowaniu. Dalsze 15% to sprawy dotyczące braku wymaganego oznakowania. Szczegółowe dane znajdują się na www.gunb.pl. Podobne produkty, różne standardy Zasady określone w CPR dotycz[...]

 Strona 1