Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Górska"

Uwarunkowania prawne dróg wewnętrznych DOI:10.15199/33.2016.05.63


  Artykuł dotyczy dróg wewnętrznych oraz uwarunkowań prawnych z nimi związanych. Zwrócono uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów prawnych, przede wszystkim dotyczących egzekucji obowiązujących przepisów. Przedstawiono przykład jednej z dróg wewnętrznych, gdzie kierowcy nieprawidłowo zaparkowanych samochodów naruszają obowiązujące normy prawne. Podkreślono potrzebę regulacji przepisów prawnych w szczególności w zakresie ich egzekucji przez odpowiednie organy i służby. Słowa kluczowe: drogiwewnętrzne, prawo budowlane, parkowanie.sta- 1) Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; *) Adres do korespondencji; e-mail: krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl Uwarunkowania prawne dróg wewnętrznych Legal framework of internal roads dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz1)*) inż. Anna Górska1) Streszczenie. Artykuł dotyczy dróg wewnętrznych oraz uwarunkowań prawnych z nimi związanych. Zwrócono uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów prawnych, przede wszys[...]

Wpływ niektórych czynników technologicznych na hydrolizę wiązania estrowego w produkcie sulfonowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Wykonano sulfonowanie estrów metylowych uwodornionych kwasów tłuszczowych niskoerukowego oleju rzepakowego. Zbadano proces hydrolizy wiązania estrowego w trakcie sulfonowania, dojrzewania i przechowywania zsulfonowanej masy oraz podczas jej bielenia i neutralizacji. Jednocześnie wykazano, że przechowywanie produktu sulfonowania i neutralizacji w środowisku metanolu wywiera korzystny wpływ n[...]

 Strona 1