Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Gawron"

Zabezpieczenia antykorozyjne profili aluminiowych stosowanych w budownictwie DOI:10.15199/33.2017.09.10


  Stopy aluminium są, drugim po stali, najczęściej stosowanym metalem w budownictwie i coraz częściej wypierają stal. To, że aluminium jest chętniej stosowane, wynika z jego właściwości, takich jak: niewielka masa w porównaniu ze stalą; duża wytrzymałość; duża plastyczność; łatwość obróbki; duża odporność na korozję w środowiskach neutralnych i lekko kwaśnych. Najczęściej profile wykończeniowe stosowane w budownictwie wykonywane są z surowego stopu aluminium lub z powłoką pełniącą funkcję dekoracyjną. Takie profile można stosować wewnątrz budynków (np. w łazienkach, schodach wewnętrznych z okładzinami ceramicznymi). W przypadku zastosowania na zewnątrz budynków (np. jako profile okapowe tarasów i balkonów) mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Bardzo często inwestorzy, projektanci, a nawet kierownicy budów uważają, że aluminium w swojej naturalnej formie nie koroduje i nie jest potrzebne wykonywanie powłok ochronnych. Rzeczywiście, aluminium, w przeciwieństwie do wielu metali, ma bardzo dużą odporność na korozję, ale surowe aluminium samoczynnie pokrywa się bardzo cienką, lecz skuteczną, warstwą ochronną tlenku, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu. Tlenkowa powłoka jest głównym czynnikiem zapewniającym aluminium dobre[...]

Aluminium jako materiał konstrukcyjny profili okapowych DOI:10.15199/40.2016.1.6

Czytaj za darmo! »

Zawilgocone materiały budowlane, takie jak zaprawy czy beton, stanowią zagrożenie korozyjne zarówno dla profili okapowych wykonanych z ocynkowanych blach stalowych, jak i blach aluminiowych. Omówiono uszkodzenia korozyjne okapników z ocynkowanych blach stalowych powlekanych metodą ciągłą (coil coating) oraz korozję aluminium w środowisku alkalicznym. Podano również przykłady skutecznego zabezpieczania blach aluminiowych zamocowanych w mineralnych zaprawach uszczelniających lub klejowych. Słowa kluczowe: okapniki, korozja, aluminium, powłoki ochronne Aluminium as structural material for drip cap sections Drip cap section made both of galvanized steel and aluminium sheets are susceptible to corrosion in contact with humid alkaline building materials, like mortar or concrete. Corrosion damages of drip caps made of galvanized steel coated by coil coating and corrosion of aluminium in alkaline media are discussed. Examples of effective protection systems for aluminium sheets mounted in mineral mortars are also given. Keywords: drip caps, corrosion, aluminium, protective coatings.1. Wprowadzenie Tarasy i balkony oprócz niewątpliwej funkcji użytkowej są istotnym elementem architektury wznoszonych budynków. Niestety, jest to również ten element budynku, który sprawia użytkownikom najwięcej problemów związanych z trwałością warstw posadzkowych. W publikacjach można znaleźć informacje o przyczynach destrukcji posadzek, warstw podposadzkowych czy samej hydroizolacji [4], nie odnoszące się bezpośrednio do problemów w strefach okapowych, gdzie okapniki wykonane są z blach stalowych o grubościach od 0,55 do 0,75 mm, ocynkowanych i pomalowanych metodą ciągłą (coil coating), mających szersze zastosowanie jako pokrycia dachowe. Korozję okapników można zaobserwować na balkonach i tarasach budynków, tych starszych i tych niedawno zbudowanych. Obecnie można się spotkać z przypadkami, kiedy już po kilku miesiącach od wykończenia balkon[...]

Korozja profili okapowych DOI:10.15199/33.2016.05.56


  W przypadku tarasów i balkonów często problematyczne jest zapewnienie trwałości warstw posadzkowych. O przyczynach uszkodzeń posadzek, warstw podposadzkowych czy hydroizolacji pisano w wielu publikacjach [4], nie odnosząc się bezpośrednio do problemów w strefach okapowych, z okapnikami z ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,55 ÷ 0,75 mm, pomalowanej metodą ciągłą (coil coating), stosowanej na pokrycia dachowe. Zdarzają się przypadki, gdy już po kilkumiesiącach odwykończenia balkonu lub tarasu korozja blachy jest tak duża, że dochodzi do jej perforacji. Okapniki z ocynkowanej blachy stalowej[...]

 Strona 1