Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rajmund Leszek Ignatowicz"

Stateczność konstrukcji galerii powłokowych w trakcie montażu i transportu DOI:10.15199/33.2016.05.31


  Nowoczesne konstrukcje galerii powłokowych, które charakteryzują się optymalnie dobranymi parametrami geometrycznymi i materiałowymi, są bardzo wrażliwe na lokalną utratę stateczności. Podczas projektowania konstrukcji projektant zobowiązany jest sprawdzić ją w kilku fazach pracy, nie tylko podczas eksploatacji, lecz również w fazie transportu oraz montażu. Schematy pracy konstrukcji galerii powłokowych, ich elementów wysyłkowych w fazie montażu mają czasami odmienny charakter.Wartykule przedstawiono problemstateczności powłoki nośnej galerii w fazie montażu. Na przykładzie zrealizowanej konstrukcji galerii przenośnikowej zaprezentowano konieczne do zastosowania dodatkowe elementy konstrukcyjne, zabezpieczające konstrukcję przed utratą stateczności. Przedstawiono też elementy analiz stateczności powłoki nośnej konstrukcji galerii przenośnikowej. Słowa kluczowe: stateczność, powłoka stalowa, galeria przenośnikowa, konstrukcja stalowa, montaż.Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji galerii przenośników taśmowych stają się coraz bardziej istotne z uwagi na to, że wraz ze wzrostem uprzemysłowienia rośnie zakres zastosowania wymienionego środka transportu, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska. Przenośniki taśmowe transportując materiał na różne poziomy i znaczne odległości, powinny mieć konstrukcję nośną przenoszącą ciężar własny, ciężar ładunku i obciążenia użytkowe oraz obudowę chroniącą przed [...]

Katastrofa budowlana hali stalowej podczas montażu DOI:


  Opisana katastrofa budowlana przedstawia przykład zniszczenia się lekkiej konstrukcji stalowej o schemacie ramowymw czasie jejmontażu. Poprzeczny układ nośny składał się z dwunawowej ramy o łącznej rozpiętości 80 m. Niekonwencjonalny przebieg katastrofy pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu montażu w systemie lekkich hal stalowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Słowa kluczowe: katastrofa, konstrukcja stalowa, obciążenie wiatrem. Konstrukcje stalowe z lekką obudową charakteryzują się małym zużyciemstali (poniżej 20 kg/m2), co bezpośrednio przekłada się na niższy koszt realizacji inwestycji. Płatwie oraz rygle ścienne są przeważnie wykonane z kształtownikówprofilowanych na zimno, natomiast ramy główne jako blachownice o przekroju dwuteowym o zmiennej wysokości. Obciążenia poziome działające w kierunku prostopadłym do osi podłużnej hali są przekazywane z płaszczyzny ścian przez rygle na główną konstrukcję nośną - ramy poprzeczne, a stamtąd na fundamenty. Stateczność w kierunku poprzecznym hali jest zapewniona przez sztywność i geometryczną niezmienność głównej konstrukcji nośnej. W kierunku osi podłużnej hali obciążenia poziome są przekazywane z płaszczyzny ścian przez rygle na słupy ścian szczytowych, na stężenia dachowe i dalej na stę[...]

 Strona 1