Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian Gwóźdź"

Analiza nośności przekrojów aluminiowego zbiornika na styren DOI:10.15199/33.2015.09.38


  Przeprowadzono analizę nośności ocieplonego, naziemnego aluminiowego (stopyAW-5754) zbiornika walcowego o osi pionowej, z dachem stożkowym stałym. Ma on pojemność 500 m3 i jest przeznaczony do magazynowania styrenu. Konstrukcja zbiornika należy do klasy konsekwencji zniszczenia CC2 i kategorii projektowego okresu użytkowania 4. Uwzględniono klasę konsekwencji zniszczenia zbiornika CC2, dla której przeprowadzono odpowiednie obliczenia numeryczne, uwzględniając alternatywne metody analizy konstrukcji: - uproszczone reguły obliczania wg teorii błonowej do wyznaczenia naprężeń podstawowych oraz wzory zgięciowej teorii powłok sprężystych do opisu lokalnych efektów zginania; ● analizę numeryczną metodą elementów skończonych. Rezultaty obliczeń komputerowych umożliwiły ocenę błędów modelowania zbiorników aluminiowych zgodnie z aktualnymi normami projektowania konstrukcji powłokowych. Słowa kluczowe: zbiornik, aluminium, nośność, współczynnik nośności, niezawodność.Wprojektowaniu konstrukcji aluminiowych zmianę jakościową przyniosły rekomendacje europejskie, a w szczególności: Eurokod i Eurokod 9 [1, 2], które preferują ocenę niezawodności wgmetody współczynników obciążenia i nośności oraz perfekcyjne modelowanie komputerowe konstrukcji metalowych z uwzględnieniem imperfekcji wieloźródłowych. Współczynniki nośności, oznaczane w eurokodach symbolemγM są odniesione dowartości charakterystycznych Rk i mają one strukturę multiplikatywną: [...]

 Strona 1