Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Włóka"

Właściwości reologiczne stali konstrukcyjnej i stali śrub wysokiej wytrzymałości w warunkach pożarowych DOI:10.15199/33.2016.05.50


  W artykule zaprezentowano wyniki badań stali konstrukcyjnej S235 i S355 oraz stali używanej do produkcji śrub klasy 8.8. Przedstawione wyniki, w szczególności pełzania krótkotrwałego, mają na celu umożliwienie dalszej analizy sprężonych połączeń doczołowych poddanych działaniuwysokiej temperatury. Zbadanie takiego zjawiska jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, gdzie w wyniku reologii stali poddanej działaniu podwyższonej temperatury może dochodzić do rozszczelnienia tego typu połączeń. Drugim aspektem, z uwagi na który autorzy zajmują się tym zagadnieniem, jest wpływ pełzania elementów połączenia na jego sztywność. Słowa kluczowe: pełzanie stali w podwyższonej temperaturze, stal konstrukcyjna, połączenia doczołowe sprężone.Zjawiska reologiczne zachodzące w stalowych konstrukcjach są bardzo często pomijane w projektowaniu konstrukcji. Natomiast mogą one być szczególnie istotne w przypadku konstrukcji poddanej działaniu podwyższonej temperatury. Należy zwrócić uwagę na dużą podatność na odkształcenia reologiczne stali pod wpływem stałego obciążenia w wysokiej temperaturze. Zjawisko przyrostu odkształceń elementu w warunkach stałego obciążenia nazywane jest pełzaniem i najczęściej obrazowane jest [...]

 Strona 1