Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Dyba"

Stany graniczne żelbetowego zbiornika wieży ciśnień po 55 latach eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.09.13


  Wartykule przedstawiono analizę stanów granicznych nośności i użytkowalności żelbetowego zbiornika kolejowej wieży ciśnień po 55 latach eksploatacji. Podstawą rozważań były badania materiałowe oraz wykonany model numeryczny konstrukcji. Przeprowadzonoweryfikację stanówgranicznych nośności i zarysowania ściany zewnętrznej komór cylindrycznych oraz płyty dennej zbiornika z uwzględnieniemefektów reologicznych. Otrzymane wyniki opisują przyczyny powstania stanu zarysowania w zbiorniku. Zaproponowano sposoby naprawy uszkodzeń. Słowa kluczowe: wieża ciśnień, skurcz betonu, zarysowanie. Abstract.The paper presents ultimate and serviceability limit states of railway water tower reinforced concrete tank after 55 years of exploitation. On the basis of material tests and numericalanalysis authors prepared technical condition assessment. Outer wall of cylindrical chambers and the bottom slab of the tank were verified in terms of load-bearing capacity and cracks widths, taking into account rheological effects.The causes and technical condition of the tank is strictly described by the calculations results. In conclusion, ways of repairing the damages were given. Keywords: water tower, shrinkage, concrete cracking.Wieża wodna w Tarnowskich Górach (rysunek 1) została wybudowana w 1959 r. Ma kształt cylindryczny z charakterystycznym poszerzeniem w formie "grzybka" w koronie wieży (poziomzbiornika wody). Ściany wieży są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast stropy żelbetowe wykonano jako płyty pierścieniowe oparte [...]

 Strona 1