Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Kokocińska-Pakiet"

Problemy posadowienia żurawia budowlanego na skarpie DOI:10.15199/33.2016.05.64


  Realizacja każdego przedsięwzięcia budowlanego jest uzależniona od sprawnej obsługi logistycznej, która jest odpowiedzialna za dostarczaniemateriałów, urządzeń, ludzi, pieniędzy i informacji. Do zadań logistycznych podczas realizacji produkcji budowlanej należą także: wywóz ziemi z wykopów oraz odpadów; obsługa urządzeń transportu pionowego i poziomego oraz komunikacja wewnętrzna na budowie; koordynacja terminów i miejsc dostaw; bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w procesach logistycznych [3, 4]. Osoby zarządzające tymi procesa[...]

 Strona 1