Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Sieńko"

Systemy monitorowania obiektów mostowych

Czytaj za darmo! »

Chęć tworzenia nowatorskich obiektów mostowych, wymagania ograniczające sytuowanie podpór w częściach nurtowych koryt rzek, czy konieczność rozwiązywania skomplikowanych węzłów drogowych powodują, że współcześnie projektowane mosty mają coraz większe rozpiętości, skomplikowane niwelety zakrzywione zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej i są obiektami o niestandardowych rozwiąz[...]

Wpływ imperfekcji wykonawczych na wytężenie stalowego zbiornika wieży ciśnień DOI:10.15199/33.2015.09.44


  W artykule omówiono wpływ imperfekcji wykonawczych na powstanie stanu awaryjnego stalowej konstrukcji wieży ciśnień. Odchyłki wymiarów elementów spowodowały powstanie znacznego karbu konstrukcyjnego, który zmienił sposób pracy żeber usztywniających powłokę zbiornika. Siła równoleżnikowa w powłoce przekazywana była między jej poszczególnymi fragmentami przez żebra, gdzie odchyłki wykonawcze spowodowały powstanie mimośrodów o wartości ok. 70 mm. Znaczne wytężenie spoin łączących płaszcz z żebrami, długi okres eksploatacji w trudnych warunkach oraz cyklicznie zmieniające się obciążenie spowodowały zmęczeniowe pęknięcia spoin i w konsekwencji wyciek wody ze zbiornika. Słowa kluczowe: imperfekcje wykonawcze, wieża ciśnień.Artykuł dotyczy zbiornika na wodę pitną, wzniesionego pod koniec lat siedemdziesiątychXXw.,o konstrukcji stalowej, w kształcie torusa, pojemności 3000m3wspartego na 24 słupach o przekroju dwuteowym (rysunek 1). Obiekt ma 36,8 m wysokości, średnica zewnętrzna zbiornika wynosi 28,4 m, a średnica przekroju poprzecznego torusa - 8 m. Słupy zostały zaprojektowane jako styczne do powierzchni hiperboloidy obrotowej, średnicy 14 m w miejscu połączenia z płytą fundamentową, z torusem - 20 m, a w miejscu najwęższym - 9 m. Stężono je obwodowymi pierścieniami. Płaszcz torusa zostałwykonany z blach grubości 10mmłączonych doczołowo spoinami typu Y. Wzdłuż obwodu zbiornika rozmieszczono 24 poprzeczne żebra usztywniające o przekroju zamkniętymprostoką[...]

 Strona 1