Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Rodacki"

Projektowanie fundamentów pod pompy o pionowej osi obrotu DOI:10.15199/33.2016.07.30


  Pompy kondensatu są wysokimi maszynami obrotowymi, w których środek ciężkości znajduje się powyżej górnej powierzchni cokołu fundamentu, co może prowadzić do znacznej wartości amplitud przemieszczeń tych układów w trakcie pracy. W artykule zaproponowano różne sposoby konstruowania fundamentów z wykorzystaniem konstrukcji pomocniczych maszynowni oraz zaprezentowano różne sposoby obliczeniowe zgodne z Polskimi Normami. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych układów modelowanych jako SOLID w pakiecie Dlubal RFEM wraz z porównaniem różnych konstrukcji fundamentu, a następnie odniesiono wyniki do prostych modeli panelowych. Układy analizowane były zarówno w strefie pozarezonansowej, jak i rezonansowej. Słowa kluczowe: fundamenty blokowe, fundamenty pomp, tłumienie.piasku drobnego o stopniu zagęszczenia [...]

Projekt i wykonawstwo żelbetowych pylonów komunikacyjnych na przykładzie nowego bloku energetycznego DOI:10.15199/33.2016.05.02


  Wartykule opisano metodę projektowania i wykonania żelbetowego pylonu komunikacyjnegowznoszonegometodą deskowania ślizgowego, ze szczególnym naciskiem na analizę statyczno-wytrzymałościową oraz rozwiązania architektoniczno- użytkowe. Pylon jest integralną częścią kompleksu tzw. Budynku Głównego i pełni funkcję komunikacji pionowej związanej z obsługą budynku kotła oraz budynku turbiny parowej. Ponadto, zwrócono uwagę na konieczność współpracy projektant - wykonawca już na etapie projektowania tego typu ustrojów. Słowa kluczowe: elektrownia, pylon komunikacyjny, budynki wysokie, deskowanie ślizgowe.Względy funkcjonalneBudynku Głównego elektrowni wymagają zagwarantowania komunikacji pionowejwpostaciwydzielonej klatki schodowej, szybu dźwigu towarowo-osobowego oraz szachtów instalacyjnych. Ponadto zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej konieczne jest zabezpieczenie tych stref przed wpływem pożaru przez okres wynikający z odpowiednich przepisów. Wczasiewznoszenia kompleksuBudynku Głównego nowego bloku energetycznego pylon komunikacyjny jest podporą żurawiawieżowego, którywpierwszej kolejności zapewnia montaż elementów stropów pośrednich w samym pylonie, obsługę placu budowy podczas prac betoniarsko- zbrojeniowych orazwspomaga montaż konstrukcji stalowej sąsiednich obiektów.Wzwiązku z tymkonieczne jest ulokowanie tego obiektu na początku harmonogramu prac budowlanych. Dobór geometrii Pylon komunikacyjny projektowany jest jako smukły obiekt wysokościowy. Należy więc pamiętać, aby projektowana częstość drgań własnych obiektu była wyższa od częstości, przy której może wystąpić zjawisko wzbudzenia wirowego i galopowania, opisane w [...]

 Strona 1