Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Lech Czarnecki"

Badania i rozwój posadzek przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Przewidywanie rozwoju dziedziny jest trudnym zadaniem, i z oczywistych powodów jest obciążone znacznym stopniem niepewności. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kształtowanie. Takie jest właściwe znaczenie słowa prognoza (foresight) - aktywne przewidywanie. Celem prognozy jest zidentyfikowanie możliwych wariantów rozwoju, określenie wariantów najkorzystniejszych i zde[...]

Czy nanotechnologia to przyszłość betonu?

Czytaj za darmo! »

W "Materiałach Budowlanych" nr 12/2006, w artykule mojego autorstwa "Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju", została opublikowana uogólniona krzywa rozwoju betonu (rysunek 1). Krzywa ta była wcześniej prezentowana w ramach ogólnopolskiej dyskusji "Dlaczego beton ma przyszłość?" (Budownictwo, architektura, technologie, 3/2003) oraz publikowana lub przytaczana w wydawnictwach z[...]

Beton towarowy jako wyrób budowlany

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie sformułowane w tytule wydaje się oczywistością, ale brak europejskiej normy zharmonizowanej i nieuwzględnienie betonu towarowego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym może budzić, jeśli chodzi o zapewnienie jakości betonu, wątpliwości legislacy[...]

Profesor Andrzej Gomuliński uhonorowany pośmiertnie Medalem Politechniki Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

23 czerwca 2008 r. Senat PW na uroczystym posiedzeniu odznaczył Profesora Andrzeja Gomulińskiego Medalem Politechniki Warszawskiej. Prof. Andrzej Gomuliński zmarł w styczniu 2008 r. po długiej i ciężkiej chorobie. W grudniu 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył Profesora Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Oba odznaczenia odebrała wdowa Elżbieta Gomulińska, pierwsze podcza[...]

Posadzki przemysłowe - temat stale aktualny

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat "posadzki przemysłowe" stanowią powtarzający się (9/1998; 9/2000; 9/2002; 9/2004; 9/2006) temat wydania miesięcznika Materiały Budowlane. Jest to zagadnienie stale aktualne w Polsce i na świecie, o czym świadczy tradycja 20 lat (1987 - 2007) międzynarodowych kolokwiów Industrial Floors organizowanych przez dr. P. Seidlera w Technicznej Akademii w Esslingen, a także działaln[...]

Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Do najczęstszych wad i uszkodzeń posadzek żywicznych (tabela 1) należą odspojenia warstwy posadzki żywicznej od betonowego podkładu (A, C). Strefa zniszczenia przebiega z reguły w betonie (B). Podobnie jak w posadzkach betonowych występują rysy (H-L). Podatność na ścieranie objawia się zmatowieniami (H), wytarciami i powierzchniowymi zarysowaniami (I). Specyficznym objawem uszkodzeń po[...]

Chemia budowlana w praktyce

Czytaj za darmo! »

Firma SIKA obchodzi jubileusz 100-lecia działalności (1910 - 2010). Zarząd firmy SIKA Poland zwrócił się do mnie, abym z tej okazji podzielił się refleksją na temat chemii budowlanej, jej dotychczasowego rozwoju i prognoz na przyszłość. Inicjatywę tę podjąłemz przyjemnością i satysfakcją, jako że obecnie chemia w budownictwie kreuje stale nadzieje na dalszy rozwój; przed 40 laty, gdy podejmowałem zajęcia dydaktyczne z chemii budowlanej w Politechnice Warszawskiej - budziła wątpliwości: czy jest taka chemia i czy jest potrzebna? Jednym z haseł firmy SIKA jest a global player in specialty chemicals for construction. SIKA działa na pięciu kontynentach ima 90 wytwórni, które wytwarzają produkty chemii budowlanej w ponad 70 krajach. Dzięki działalności takich firm jak SIKA chemia b[...]

Kształtowanie naukowych podstaw rozwoju budownictwa DOI:10.15199/33.2015.11.01


  W obszarze budownictwa nauka i inżynieria nawzajemsię przenikają. Dzieła inżynierskie o wielkich gabarytach, decydujące o bezpieczeństwie setek użytkowników i trwałości dziesiątek lat, muszą mieć podstawy naukowe. Zestawienie działów budownictwa versus wymagania podstawowe pozwala wyznaczyć matrycę nauki budownictwo. Definiowanie użyteczności budowlanej w kategoriach cech wyrobu, to ciągłe poszukiwanie relacji modelu materiałowego i modelu użyteczności. Fascynacje badawczewyznaczają kierunki badań, takie jakm.in. trwałość, diagnostyka, wymiar zainteresowań a złożoność, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe a wynik eksperymentu. Artykuł powstał w związku z 70-leciem działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Słowa kluczowe: dyscyplina naukowa budownictwo, inżynieria lądowa, matryca nauki budownictwo, użyteczność budowlana, kryteria użyteczności, metody badań, trwałość, diagnostyka, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe.Jubileusz działalności każdej instytucji skłania do refleksji nad wyzwaniami, jakie stawia dziedzina, w której przyszło jej działać. Dotyczy to też oczywiście Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), który w tym roku obchodzi 70 lat swego działania. W obszarze osiągnięć inżynierskich łatwiej się pokusić o mierzalny wymiar dorobku Instytutu jako instytucjonalnego eksperta.Natomiastwobszarze dyscypliny naukowej budownictwo - należałoby się dopatrywać działań, które prof. W. Radomski [1] określa jako ukierunkowanie na odkrywanie nowego i stosowanie, udoskonalanie lub zwiększanie skali i zakresu zastosowań znanego. Odpowiedź z konieczności będzie nieostra. Prof.W.Radomski często podkreśla, że Inżynieria Lądowa nie odkrywa praw natury, lecz twórczo je stosuje. Należy też dodać, że w dyscyplinie naukowej budownictwo, nauka i inżynieria przenikają się i nieraz trudno wyznaczyć linię demarkacyjną. Powstającym dziełom inżynierskim o wielkich gabarytach, decydujących o bezpieczeńs[...]

Beton towarowy, to dobry beton DOI:

Czytaj za darmo! »

3 marca 2016 r. w Centrum Olimpijskim PKOl wWarszawie odbyła się kolejna, XIII gala kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.Wtegorocznym spotkaniu producentów betonu towarowegowziął udział Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanuwMinisterstwie Infrastruktury iBudownictwa, który przekazał dobrą, od dawna oczekiwaną przez środowiskowiadomość, że beton towarowy uzyskał status wyrobu budowlanego. Zgodnie z tradycją uroczystość była okazją do przekazania gratulacji liderom w produkcji dobrego betonu, ale także refleksji nad sytuacją branży i jej perspektywami.[...]

 Strona 1  Następna strona »