Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman Smoleński"

Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.16


  W artykule przedstawiono problem adaptacji starych kominów żelbetowych w elektrowniach na potrzeby instalacji odsiarczania spalin (IOS). Podano ogólne zalecenia konstrukcyjne i materiałowe przewodów kominowych dla różnych technologii odsiarczania. Zaprezentowano też przykłady przebudowy kominów żelbetowych do odprowadzania spalin z IOS. Słowa kluczowe: kominy żelbetowe, odsiarczanie spalin, adaptacja.Rygorystyczne wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie oczyszczania spalin w elektrowniach. Spośród wielu technologii odsiarczania stosuje się metodę suchą, półsuchą i mokrą, która wykazuje największą skuteczność. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury i zwiększenie wilgotności spalin. Przyczynia się to do powstawania kondensatu spalin i jego agresywnego oddziaływania na konstrukcje kominów. Najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji kominów towarzyszą mokrej metodzie odsiarczania. Oprócz niskiej temperatury i dużej wilgotności występuje także nadciśnienie spalin. Najlepszym rozwiązaniem odprowadzania spalin po zastosowaniu IOS byłoby wybudowanie nowego komina. Niestety, z uwagi na gęstą zabudowę czynnego zakładu z reguły nie jest to możliwe. W takich przypadkach, często dostosowuje się znacznie zużyte technicznie kominy żelbetowe do nowych warunków eksploatacyjnych. Główna idea przebudowy polega na zapewnieniu całkowitej szczelności przewodów spalin. Materiały przewodów stykające się ze spalinami muszą być odporne na agresywne oddziaływanie kwaśnego kondensatu. Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność eksploatacji komina [...]

 Strona 1