Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Buczkowski"

Badania zmierzające do określenia stopnia zużycia betonowych kolektorów kanalizacyjnych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nasiliła się intensywność badań podejmowanych w celu oceny aktualnego stanu technicznego kanałów kanalizacyjnych. Istotną tego przyczyną jest pojawienie się metod umożliwiających wizualną kontrolę stanu kolektorów. Zaczęto używać i wciąż doskonalić kamery telewizyjne, za pomocą których można taką ocenę przeprowadzić. Inną równie ważną przyczyną prowadzenia systematycznej k[...]

Przyczyny zarysowań żelbetowych płyt kołowych przekrywających zbiorniki na ścieki DOI:10.15199/33.2015.09.21


  W pracy omówiono przyczyny zarysowań powierzchniowych i obwodowych płyt żelbetowych przekrywających cylindryczne zbiorniki na ścieki. Płyty oparte były na całymobwodzie ścian zbiornika oraz na trzech słupach umieszczonych wewnątrz zbiornika. Przyczyną zarysowań była praca termiczna płyt. Słowa kluczowe: zbiorniki cylindryczne, płyty przekrywające, praca termiczna.Wjednej z oczyszczalni ścieków w województwie wielkopolskim wybudowano w 2012 r. pięć zbiorników cylindrycznych: dwa o średnicy wewnętrznej 10 m i trzy o średnicy wewnętrznej 16 m. Niektóre zbiorniki zostały całkowicie zagłębione w gruncie, a niektóre częściowo wyniesione ponad otaczający teren i obsypane gruntem w taki sposób, że górna ich część o wysokości ok. 80 cm wystawała ponad koronę skarpy utworzonej wokół zbiorników (fotografia 1). Wszystkie zbiorniki przekryto płytami żelbetowymi opartymi bezpośrednio na ścianach zbiorników, bez zastosowania jakichkolwiek warstw poślizgowych. Płyty przekrywające zbiorniki o średnicy 10 m oparte zostały na obwodzie na ścianach zbiornika oraz podparte słupemumieszczonymw punkcie środkowympłyty, natomiast płyty przekrywające zbiorniki o średnicy 16moparto na obwodzie na ścianach zbiornika oraz na trzech słupach, przy czym w każdej z tych płyt w środkowej ich części znajdował się otwór kwadratowy o boku 2,8 m. Po krótkim okresie użytkowania wszystkie płyty przekrywające uległy zarysowaniu. Rysy w płytach wystąp[...]

Ocena stanu technicznego i potrzeb renowacji kanałów ogólnospławnych i ściekowych m. Poznania

Czytaj za darmo! »

Pierwsze odcinki sieci kanalizacyjnej w Poznaniu powstały w 1888 r., najprawdopodobniej wg projektu Hobrechta. Przewidywał on budowę kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta liczącego 260 ha dla ok. 196 tys. mieszkańców i oczyszczanie ścieków na polach irygowanych w pobliskiej wsi Szeląg. Ścieki odprowadzano głównie kanałami betonowymi o przekroju jajowym do wód powierzchniowych, początkowo bez żadnego oczyszczania. Istniały wówczas dwa tymczasowe wyloty: kolektor z górnej części miasta (dzisiejsza ulica Św. Marcin i Plac Wolności) wpadał do cieku Bogdanka - lewobrzeżnego dopływu Warty, a z dolnego miasta (Stary Rynek i okolice) - wprost do rzeki Warty w rejonie portu rzecznego. W 1908 r. wybudowano pompownię ścieków przy ul. Garbary, z której rurociągiem stalowym o średni[...]

 Strona 1