Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA RUPPERT"

Fizykochemiczne właściwości katalizatorów Pt/ZrO2/TiO2 w reakcji selektywnej redukcji a,b-nienasyconych aldehydów.

Czytaj za darmo! »

Otrzymano katalizatory platynowe osadzone na nośnikach binarnych ZrO2-TiO2 o różnych zawartościach Pt i proporcjach tlenków a następnie zastosowano je do katalitycznego uwodarniania grupy karbonylowej a,b-nienasyconych aldehydów w reakcji selektywnej redukcji aldehydu krotonowego. Reakcję prowadzono w fazie gazowej w reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym, w temp. 100oC. Kata[...]

Katalizatory platynowe na nośnikach bitlenkowych w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Przebadano właściwości katalizatorów platynowych zawierających 2% i 5%Pt na nośnikach: 10%TiO2/SiO2, 10%TiO2/Al2O3-SiO2, 5%TiO2/Al2O3, 10%TiO2/Al2O3. W celu porównania właściwości katalitycznych układów mono- i bitlenkowych, przebadano również katalizatory zawierające 2%Pt i 5%Pt na SiO2 i TiO2. Na nośniki komercyjne TiO2 nanoszono z izopropanolanu tytanu. Platynę wprowadzono z kwasu chlor[...]

 Strona 1