Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Schauer"

Prototyp systemu służącego do monitoringu jakości sygnałów radiofonicznych zrealizowany przy pomocy komunikacji maszyna-maszyna i urządzeń SoC DOI:10.15199/59.2015.8-9.28


  W niniejszym artykule zaprezentowano projekt systemu do monitorowania sygnałów radiofonicznych. Do wykonania fragmentów systemu użyto prototyp urządzenia wykonanego za pomocą mikrokomputerów i odbiorników Realtek. Wykonano analizę porównawczą oprogramowania OpenSource służących do przetwarzania sygnałów z autorską realizacją sprzętową przy pomocy układów FPGA. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy urządzeniami wykorzystano sieć Internet, a urządzenia są traktowane jako tzw. “Rzeczy w Internecie". 1. WSTĘP Innowacje technologiczne związane z wprowadzeniem nowych usług dla społeczeństwa rozrastają się w bardzo szybkim tempie [1] - [11]. Powyższe procesy są spowodowane wyjątkowo dynamicznym rozwojem techniki cyfrowej [12]-[19]. Dzięki rozwojowi tej gałęzi nauki i przemysłu powstają coraz nowsze rozwiązania ukierunkowane na usługi informatyczne i telekomunikacyjne [12]-[14]. Obecnie optymalizacja związana z miniaturyzacją urządzeń elektronicznych sprawia, że jest i będzie dostęp do wysoce wydajnych rozwiązań teleinformatycznych, które mogą wykonywać różne zadania dedykowane w sposób równoczesny [15]-[19]. Implementacja tego typu rozwiązań coraz częściej odbywa się przy pomocy urządzeń SoC (System on Chip) [12]-[18]. Powyższe procesy tyczą się obecnie praktycznie wszystkich dziedzin nauki i wiedzy związanej z szeroko pojętą elektroniką. Zastosowania powyższych rozwiązań jest bardzo szerokie od zastosowań w informatyce [1]-[8], telekomunikacji [9]-[11], radiodyfuzji [12] -[15] itp. Tematycznie artykuł skupia się na zastosowaniu urządzeń wykonanych w technologii SoC dla radiodyfuzji. Ostatnimi czasy dokonała się swoista rewolucja w systemach radiodyfuzyjnych. Obecnie mamy dostęp do telewizji naziemnej w standardzie cyfrowym DVB-T. Zarazem mówi się o zmianie techniki nadawania dla radiofonii na sposób cyfrowy. Takie podejście daje duże możliwości w zastosowaniu nowych rozwiązań architektonicznych związanych z Internete[...]

Analiza i charakterystyka mechanizmów zarządzania i konfiguracji inteligentnych urządzeń w sieci Internetu Rzeczy DOI:10.15199/59.2015.8-9.30


  Artykuł przedstawia przykład implementacji sprzętowej dla systemu Internetu Rzeczy zrealizowanego przy pomocy SoC Zynq firmy Xilinx. Została przedstawiona architektura systemu do zarządzania rekonfiguracją układu programowalnego oraz aplikacji po stronie systemu operacyjnego. Demonstracja ma na celu pokazanie zastosowania SoC jako platformy sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy, które będą zgodne z ideą SMART. 1. WSTĘP Internet Rzeczy (IoT) jest nazywany nową koncepcją współdzielenia informacji pomiędzy obiektami w dzisiejszym świecie teleinformatyki [1] - [6]. Na temat Internetu Rzeczy powstała ogromna liczba prac w zakresie jego architektury, zastosowań, protokołów. Mało jest jednak w literaturze światowej pozycji opisujące problematykę realizacji sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy [1]-[6]. Należy tutaj nadmienić, że obecnie dynamiczny rozwój techniki cyfrowej związanej z wysoce zaawansowanym rozwojem układów scalonych pozwala na fizyczną realizację urządzeń Internetu Rzeczy zgodnie z ideą SoC (System on Chip). Idea ta związana jest z wbudowaniem całej funkcjonalności sprzętowej do jednegoukładu scalonego[7]-[9]. Obecnie SoC coraz częściej składają się nie tylko z procesora, ale także dodatkowo z programowalnej logiki. Przykładowymi układami implementującymi ta ideę są rozwiązania firmy Xilinx o nazwie Zynq lub Kintex. Na temat ich zastosowań można się dowiedzieć z prac [10], [11]. Powyższe układy mają szerokie zastosowanie związane z budowaniem sprzętowych aplikacji przeznaczonych do przetwarzania sygnałów cyfrowych. Jednym z wielu zastosowań układów SoC jest technologia SDR (Software-Defined Radio). Układy SoC pozwalają na sprzętową implementację modulatorów i koderów warstwy fizycznej systemów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych [12]-[14]. SoC posiadające na swoim pokładzie procesory i programowalne macierze bramek logicznych FPGA (Field-programmable gate array) dają praktycznie nieograniczone możliw[...]

Rozległe sieci badawcze dla testowania rozwiązań nowych generacji internetu DOI:10.15199/59.2015.8-9.1


  Obserwowany w ostatniej dekadzie intensywny rozwój technik komunikacyjnych spowodował, iż stale pojawiają się nowe propozycje rozwiązań w obszarze komunikacji: człowiek - człowiek, człowiek - maszyna oraz maszyna - maszyna. Rozwiązania te, z sukcesem testowane w małych laboratoriach firm i instytucji, nie zawsze spełniają wymagania stawiane przed nimi w docelowym rozproszonym środowisku technik informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology - ICT). W związku z tym powstało zapotrzebowanie na duże rozproszone laboratoria sieciowe, umożliwiające testowanie produktów w środowisku niemalże zbliżonym do docelowych warunków, w których mają być wdrożone. Ponadto obecna infrastruktura sieciowa w ogromnej mierze opiera się na rozwiązaniach sprzed ponad trzech dekad. Nie odpowiadają one dzisiejszym potrzebom i stanowią ograniczenie dla dalszego rozwoju globalnej sieci. Wyeksploatowanie puli adresów IPv4, rosnące koszty i niska wydajność obecnego modelu rutingu pakietów IP, problemy z bezpieczeństwem i brak skalowalności, brak gwarancji jakości przekazu pakietów i nieefektywne metody obsługi mobilności użytkowników to główne wady dzisiejszej sieci Internet, wstrzymujące jej rozwój. Dążąc do rozwiązania tych problemów, rozpoczęto badania nad alternatywnymi architekturami, szybkimi i skalowalnymi, które odpowiadałyby potrzebom nie tylko dzisiejszych czasów, ale również przyszłych. Jednakże ze względu na mnogość protokołów i ich implementacji, a także stosowanie różnego typu sprzętu w sieci Internet, ogromną trudność sprawia walidacja nowych rozwiązań w rzeczywistym środowisku sieciowym. W artykule przedstawiono rozwój laboratoriów i sieci testowych w ciągu ostatnich lat w Europie, na świecie i ostatnio w Polsce. Przedstawiono także motywację i główne cele tworzenia dużych rozproszonych laboratoriów zrzeszających wiele jednostek badawczych. Omówiono ewolucję infrastruktur badawczych, kładąc nacisk na opis infr[...]

 Strona 1