Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"JAN KUSIŃSKI"

Inżynieria materiałowa - aktualne i przyszłe kierunki badań

Czytaj za darmo! »

Rozwój i postęp w wielu (nie będzie nawet przesadne, gdy napiszę, że we wszystkich) dziedzinach gospodarki byłby niemożliwy bez rozwoju badań naukowych, które prowadzą do doskonalenia już istniejących materiałów, czy też poszukiwania nowych, spełniających określone funkcje. Należy podkreślić znaczenie badań materiałowych w zakresie biomedycyny, elektroniki czy fotoniki. Nowe materiały pozwal[...]

Struktura i właściwości laserowo przetapianych powłok amorficznych na bazie żelaza

Czytaj za darmo! »

Duże zainteresowanie materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi wynika stąd, iż charakteryzują się one zespołem właściwości chemicznych i mechanicznych nieosiągalnych dla konwencjonalnych struktur polikrystalicznych. Podstawową ich cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość i jednocześnie dobra odporność na kruche pękanie oraz wysoka wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na korozję. Ta właściwość dotyczy również materiałów amorficznych na bazie żelaza - Fe-(Al, Ga)-(P, C, B, Si) oraz Fe-(Co, Ni)-(Zr, Hf, Nb, Ta)-B [1, 2]. Intensywny wzrost zainteresowania szkłami metalicznymi, badań, publikacji i aplikacji obserwowany jest od początku lat 90. ubiegłego stulecia. Szkła metaliczne wytwarzane są obecnie głównie na bazie Zr, Cu, Hf, Fe z dodatkami innych pierwiastków (Al, Ga), (Cr, M[...]

Porównanie mikrostruktury, właściwości mechanicznych i składu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych laserowo i łukowo


  Elementy kotłów elektroenergetycznych pracujące w najbardziej agresywnych środowiskach są obecnie coraz częściej napawane stopami na osnowie Ni [1]. Do nanoszenia warstw przez napawanie stosuje się metody spawania gazowego (płomieniowego), łukowego, wiązką światła lasera lub elektronów. Powszechnie stosowanymi metodami napawania łukowego są: napawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (GTAW - gas tungsten arc welding) oraz elektrodą topliwą w osłonie argonu lub gazu aktywnego (GMAW - gas metal arc welding) [2]. Techniką konkurencyjną do napawania tradycyjnymi metodami spawalniczymi jest napawanie laserowe. Napawanie laserowe różni się od innych technologii tym, że do topienia materiału wykorzystuje energię promieniowania elektromagnetycznego dostarczaną w postaci wiązki światła lasera. Napawany stop, stopiony wiązką lasera rozpływa się po powierzchni podłoża, na którym krzepnie. Jednocześnie topi się cienka warstwa podłoża i występuje mieszanie się stopionego materiału podłoża z nanoszonym stopem, a podczas krzepnięcia tworzy się silne połączenie metalurgiczne między podłożem a powłoką [3, 4]. Dzięki szczególnym właściwościom wiązki laserowej jako źródła energii, technika napawania powłok laserem ma szereg zalet wyróżniających ją spośród konwencjonalnych metod spawalniczych. Dokładna regulacja gęstości mocy i jej rozkładu na przekroju wiązki laserowej powoduje, że nagrzewanie ma charakter lokalny, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia odkształceń cieplnych obrabianych elementów, jak również minimalizuje wielkość strefy wpływu ciepła. Przez odpowiedni dobór parametrów napawania laserowego uzyskuje się drobnoziarnistą mikrostrukturę z możliwością jej kształtowania od komórkowej do ukierunkowanej dendrytycznej. Napawanie laserowe można realizować w dowolnym kierunku i pod różnymi kątami, a powłoki można nanosić w miejscach trudnodostępnych, np. wewnątrz rur [5]. Technologia napawania elementów kotłów na skale przemysłową[...]

 Strona 1  Następna strona »