Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech TUTAK"

Analiza związku fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Omówiono stanowisko badawcze, metodykę pomiarów oraz przedstawiono wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia prądu. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika. Nieco gorsza jest korelacja między amplitudą prądu elektrycznego i pracą indykowaną. Abstract. The results of investigation of the correlation between fluctuation of indicated work (one of the main parameters of the work internal combustion engine) and fluctuation of electric current from generating set fueled LPG gas are presents. The test stand, measurement methodology and the results of the correlation between fluctuations of indicated work and current fluctuations are showed. A clear relationship between engine indicated work and an electric energy calculated in time interval angularly shifted regarding the beginning of engine cycle was stated in the case of single-cylinder generating set. A little worse correlation between amplitude of electric current and indicated work was achieved. (Analysis of correlation between an electric current fluctuation and selected operating parameters of the gas generator set). Słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, natężenie prądu, praca indykowana, współczynnik niepowtarzalności pracy indykowanej. Keywords: generating set, electric current, indicated work, non-repeatability factor of indicated work. Wstęp W Instytucie Maszyn Cieplnych realizowane były badania w ramach projektu badawczego KBN nr 4 T12D 031 28 nt.: Analiza związku niepowtar[...]

 Strona 1