Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KNAPIK"

Modernizacja konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem betonów natryskowych

Czytaj za darmo! »

Historia wznoszenia i eksploatacji konstrukcji żelbetowych w kraju zaczyna się od początku XX wieku. Od tego czasu wybudowano wiele konstrukcji, zaprojektowanych zarówno jako obiekty z dużym marginesem bezpieczeństwa jak i bardzo odważne, a przez to często podatne na uszkodzenia; od wykonanych bardzo starannie do wykonanych wręcz fatalnie. Dzisiaj konieczna jest modernizacja wielu konstr[...]

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników paliwowych i kominów przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenia wydawane przez ministrów kształtują naszą rzeczywistość, to każdy z nas wie doświadczając wymogów, które często ubarwiają nasze życie. Nie inaczej jest w obszarze działania fi rm zajmujących się zabezpieczeniami antykorozyjnymi stali i betonu. W zakresie konstrukcji stalowych, obecnie w czołówce bardzo często wykonywanych prac jest budowa zbiorników paliwowych, w związku z potrzebą zwiększenia pojemności magazynowych produktów naftowych. W zakresie konstrukcji żelbetowych ostatni sezon prac minął pod znakiem remontów i zmiany oznakowania kominów przemysłowych, którego termin, podyktowany wymogami rozporządzenia, upłynął 31.12.2008 r. Omówię podstawowe problemy pojawiające się podczas realizacji zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników paliwowych i kominów p[...]

Historia jednej(?) chłodni kominowej

Czytaj za darmo! »

Hiperboloidalna chłodnia kominowa nr 10 o wydajności 30000 m3/h w PKE S.A. Elektrowni Łaziska została wybudowana w latach 1970-1971. W tamtych czasach rozwój energetyki był dość gwałtowny, w szybkim tempie powiększała się moc zainstalowana w polskich elektrowniach. Ze względu na koszty, budowano tylko instalacje niezbędne do wytwarzania energii, nie przejmując się ochroną środowiska, czy też stanem zabezpieczenia urządzeń i budowli. Najbardziej interesującym elementem chłodni jest komin wywiewny o wysokości 100 m, gdzie wysokość samej powłoki żelbetowej to 95,25 m, średnica u podstawy - 75,00 m, średnica w przewężeniu 41,00 m od wysokości 84,9 m. Tak skonstruowana powłoka jest oparta za pośrednictwem 54 par "V" okrągłych słupów skośnych na fundamencie pierścieniowym tworzącym zarazem ściany zbiornika chłodni. Chłodnia wyposażona jest w inne elementy takie jak: żelbetowa konstrukcja wsporcza urządzeń wewnętrznych, wodorozdział, zraszalnik, instalacja przeciw obmarzaniu oraz w wielu przypadkach zabudowany eliminator unosu kropel zmniejszający roszenie terenów oraz umożliwiający częściowy odzysk wody. Do chłodni obecnie wpływa woda o temperaturze nominalnej 26º, pH 8,0-8,6, twardości węglanowej 4,5-8,5 n, zawierająca siarczany w ilości 600 do 900 mg/l, chlorki w ilości 300-600 mg/l oraz amoniak od 0,0 do 0,06 mg/l. Chłodnie kominowe są przykładem wyrafi - nowanej sztuki inżynierskiej, gdzie stosunek średnicy do grubości ścianki w przewężeniu (42,0 m : 0,14 m = 300) jest dwukrotnie większy niż stosunek średnicy skorupki jajka do jego grubości (44,3 mm : 0,3 mm = 147,66). Tak rozwinięta powierzchnia w połączeniu z agresją środowiska prowadziła w okresie 15-20-letniej eksploatacji budowli do znacznej degradacji betonu [3], a szczególnie jego powłok. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na degradację betonu były i są obecnie [1]: - ogromny rozmiar kon[...]

Remonty i wzmacnianie hiperboloidalnych żelbetowych chłodni kominowych


  Wykonanie prawidłowej naprawy kominów wywiewnych chłodni kominowych jest zadaniem, którego powodzenie zależy od prawidłowego postępowania w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania prac, jak również bezpieczeństwa pracowników wykonujących remont oraz osób przebywających w otoczeniu remontowanego obiektu. Najczęściej procedura zaczyna się od postępowania przetargowego, w której zamawiający określa minimalne wymagania przyjęte na podstawie własnego doświadczenia lub na podstawie przeprowadzonych badań (ekspertyzy).[...]

Lekka obudowa nowych obiektów energetycznych klasy 1000 MW DOI:10.15199/33.2018.04.32


  Kotłownia stanowi jeden z najważniejszych obiektów budynku głównego nowoczesnej elektrowni węglowej klasy 1000 MW. W związku z umieszczeniem w niej kotła przepływowego o parametrach nadkrytycznych wraz z kanałami spalin i powietrza, rurociągami okołokotłowymi i układem odazotowania spalin, osiąga wysokość rzędu 130 m. Ze względu na etap montażu instalacji technologicznych oraz pomocniczych kotła i jego późniejszą pracę musi mieć szczelną obudowę zapewniającą utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz, zapobiegającą oddziaływaniu hałasu na otoczenie zewnętrzne, a w przypadku eksplozji zabezpieczającą konstrukcję stalową [1]. Sprawdzonym rozwiązaniem technicznym budowy ścian jest lekka obudowa z płyt warstwowych wypełnionych skalną wełnąmineralną. Natomiast jako pokrycie dachowe stosuje się stalową blachę trapezową z wełnąmineralną zabezpieczoną dwiema warstwami papy zgrzewalnej. W zależności od przyjętej koncepcji powierzchnia lekkiej obudowy kotłowni może mieć od 27 tys. m2 do nawet 40 tys. m2, co wymaga wyprodukowania, dostarczenia i zamontowania ok. 1500 Mg obudowy ścian [2] i dachów. Projektowanie, realizacja produkcji, dostaw i montażu jest więc ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, które należy realnie zaplanować z uwzględnieniemwarunków panujących na budowie. Planowanie realizacji Planmontażu obudowy powinien uwzględniać odpowiednią technologię budowy oraz rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym, w tym przede wszystkim kształt budynku, wysokość, dostęp do poszczególnych ś[...]

 Strona 1