Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARÍNA ŠLOPKOVÁ"

Numerical modelling of reinforcement corrosion in reinforced concrete

Czytaj za darmo! »

The reinforcement corrosion is the phenomenon that highly affects the reliability and durability of reinforced concrete structures. From that reason, a lot of researchers in Slovakia and in the world pay their attention to reinforcement corrosion. In the frame of the research work, the reinforced concrete girder bridge was diagnosed and observed. That bridge is infl uenced by reinforcement corrosion of main girders. The paper is concerned with detection and simulation of corrosion of steel reinforcement in the reinforced concrete. The cracking response of the reinforced concrete beams due to the corrosion effect of the steel reinforcement was analyzed. The effect of corrosion was simulated by the nonlinear numerical analysis using the program ATENA. Keywords: corrosion, reinforcement, concrete, diagnostic, numerical modelling, girder bridge, crack, lifetime Numeryczne modelowanie korozji zbrojenia w żelbecie Korozja zbrojenia jest zjawiskiem, które mocno wpływa na niezawodność i trwałość konstrukcji żelbetowych. Z tego powodu dużo naukowców na Słowacji i na świecie skupia swoją uwagę na korozji zbrojenia. W zakresie prac badawczych został poddany diagnostyce i obserwacjom żelbetowy dźwigar mostu. Dźwigary tego mostu są zagrożone korozją zbrojenia. W artykule przedstawiono wykrywanie i symulację korozji zbrojenia w żelbecie. Odpowiedź żelbetowej belki w postaci rys na korozją stalowego zbrojenia została przeanalizowana. Efekt korozji był symulowany poprzez zastosowanie nieliniowej analizy numerycznej w programie ATENA. Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, beton, diagnostyka, modelowanie numeryczne, dźwigar mostu, rysa, trwałość ochrona przed korozja 6/2010 1. Introduction In the frame of the research work of Department of Structures and Bridges at the University of Žilina, three reinforced concrete girder bridges were diagnosed and observed. Concurrently, the bridge was evaluated and its remaining lifetime was esti[...]

 Strona 1