Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ KLIŚ"

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2006 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2006 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2006 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2006 r.Wprowadzenie. W ostatnich la[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2007 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono, w powiązaniu z nią, eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2007 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2007 r.The paper presents in a shor[...]

Wpływ szybkości chłodzenia na mikrostrukturę powłok cynkowych typu Zn-Al

Czytaj za darmo! »

W pracy badano mikrostrukturę powłok Zn -Al uzyskanych na blachach niskowęglowych metodą cynkowania ogniowego. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 460 °C w czasie 30 i 60 s. Powłoki chłodzono w wodzie oraz na powietrzu. Przeprowadzono badania mikrostruktury oraz składu chemicznego w wybranych mikroobszarach. Badania wykazały, że uzyskane powłoki charakteryzowały się dużą grubością. Najmniejsz[...]

Odporność na korozję powłok Zn-Al oraz Zn-Al-Cu

Czytaj za darmo! »

Powłoki cynkowe stosowane są głównie w celu ochrony przed korozją stali za pomocą dwóch metod: metody pasywnej (ochrona barierowa) oraz metody aktywnej (ochrona anodowa). Typowe metody obejmują cynkowanie ogniowe nieciągłe lub ciągłe, natryskiwanie termiczne i cynkowanie elektrolityczne. W porównaniu ze zwykłymi powłokami cynkowymi powłoki Zn-Al charakteryzują się podwyższoną odpornością na [...]

Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok cynkowych typu Zn-Al

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al uzyskanych po wysokotemperaturowym cynkowaniu na odporność na korozję elektrochemiczną. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Otrzymane powłoki charakteryzowały się drobnoziarnistą, niejednorodną mikrostrukturą. Dla grubszych warstw, dla niskich wartości przyłożonego potencjału wyższą odp[...]

Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok Zn5Al3Cu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu, wytworzonych w wysokotemperaturowym cynkowaniu, na ich odporność na korozję elektrochemiczną w 3% roztworze NaCl. Powłoki charakteryzowały się strukturą eutektyczną drobnoziarnistą dla powłok chłodzonych w wodzie oraz eutektyczną gruboziarnistą dla powłok chłodzonych na powietrzu. Przeprowadzono elektrochemiczne pomiary potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Wyniki badań wskazują, że cieńsze powłoki wykazują wyższą odporność na korozję. Dla wyższych wartości przyłożonego potencjału stwierdzono natomiast zbliżoną odporność na korozję wszystkich powłok. Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, powłoki Zn-Al-Cu The effect of cooling rate on corrosion resistance of Zn5Al3Cu zinc coatings [...]

Struktura powłoki Zn5Al3Cu po badaniach korozyjnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłoki Zn5Al3Cu, wytworzonej poprzez wysokotemperaturowe cynkowanie, po badaniach korozyjnych. Przeprowadzono badania strukturalne. Następnie przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek poddanych badaniom potencjostatycznym (12 h) w 3% NaCl. Przeprowadzone badania wykazały, że powłoki charakteryzują się strukturą eutektyczną. Wszystkie powłoki charakteryzowały się dobrą odpornością na korozję. Przeprowadzone badania wskazują, że korozja powłok Zn5Al3Cu przebiega po granicach ziaren. Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, powłoki Zn-Al-Cu, struktura The structure of Zn5Al3Cu coatings after corrosion examinations The paper presents results of investigations of the surface state of the Zn5Al3Cu coatings, obtained by the h[...]

Kształtowanie struktury warstwy ocynkowanej w modelowaniu procesu galvannealingu

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost zużycia cienkich blach cynkowanych ogniowo jest związany z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu samochodowego, gospodarstwa domowego oraz budownictwa. Po wprowadzeniu nowych technologii, takich jak galvannealing, nastąpił dalszy wzrost możliwości stosowania blach ocynkowanych, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, ale jednocześnie wzrosły wymagania dotyczące ich właściwości. W liter[...]

 Strona 1  Następna strona »