Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Pawlaczyka"

New approach in forensic studies of trace evidences. Nowe podejście do badania śladów w kryminalistyce


  The time-of-flight secondary ion mass spectrometry was used for characterization, visualization and anal. of fingerprints left after the fingers were contaminated with traces of amphetamine and methylenedioxymethamphetamine drugs and with gunshot residues. The photocopy and printer toners as well as inks, paper substrates, gunshot residues and human bones were studied by inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometry with laser ablation. Both techniques were found powerful tools in forensic studies. Przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik analitycznych ToF-SIMS (time-of-flight secondary ion mass spectrometry) i LA-ICP-ToF-MS (inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometry with laser ablation) w rozwiązywaniu aktualnych problemów z zakresu chemii sądowej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań otrzymanych za pomocą metody ToF-SIMS, dotyczących m.in. analizy zanieczyszczeń znajdujących się na odcisku palca, które naturalnie na nim nie występują, natomiast mogą mieć związek z miejscem zdarzenia. Do badanych zanieczyszczeń należały: amfetamina (AF), metylenodioksymetamfetamina (MDMA, ecstasy) oraz cząstki powystrzałowe (GSR). Za pomocą tej techniki dokonano również próby określenia kolejności powstawania podpisów względem siebie. Metodę LA-ICP-ToF-MS zastosowano do bada-nia czarnych tonerów w postaci tabletek oraz wydruków, materiałów pisarskich (past długopisowych), podłoży papierowych, cząstek GSR oraz ludzkich kości. Na podstawie otrzymanych wyników pokazano duże możliwości wykorzystania wymienionych technik w badaniach kryminalistycznych. Ślad kryminalistyczny jest jednym z kluczowych pojęć w kryminalistyce. Już w XVIII w. włoski prawnik Cesare Beccaria w swoim dziele O przestępstwach i karach pisał, że działania, jakimi są rzeczywiste przestępstwa, zostawiają po sobie w wielu przypadkach liczne ślady i skutki wypływające z czynów1). [...]

 Strona 1