Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KĘDZIA"

Łódź - regionalny ośrodek przemysłu tekstylnego i odzieżowego Polski. Stan aktualny i perspektywy DOI:


  1. Wstęp Przemysł tekstylny i odzieżowy, dalej określany skrótem TiO, charakteryzuje się znaczącym rozproszeniem pod względem lokowania produkcji, dużą zmiennością oczekiwań rynkowych i specjalizacją zależną od regionu. Pomimo dużego postępu technologicznego nadal pozostaje przemysłem pracochłonnym z niskimi marżami i wysoką nieprzewidywalnością. Po 2005 r., kiedy w życie weszły ustalenia ATC - Porozumienia Tekstylnego (likwidującego ograniczenia nałożone na obrót produktami TiO), zmieniły się trendy w produkcji tej gałęzi przemysłu [1]. Ceny znacząco spadły, a przemysł TiO stanął przed nowymi wymaganiami - bardziej elastycznej, a przed wszystkim szybszej produkcji i malejącego zatrudnienia. To wywołało również wiele dyskusji na temat warunków pracy w światowym przemyśle TiO. Komisja Europejska zajmuje się tematem przemysłu TiO bardzo obszernie i skrupulatnie [2]. Ocenia się, że przemysł ten stanowi silne dziedzictwo kulturowe Europy i należy zwrócić szczególną uwagę na jego stały rozwój i wsparcie. Obecny zakres działań w tym przemyśle i cały jego łańcuch wartości to nie tylko produkcja (w tym produkcja komponentów do wyrobu odzieży), ale również projektowanie, dystrybucja i sprzedaż. Często podejmuje się temat zrównoważonego rozwoju i potencjału, jaki tkwi we właściwym podejściu do tego tematu. Według raportu Komisji Europejskiej z 2012 r. przemysł ten w całościowym łańcuchu wartości zapewniał pracę ponad 5 milionom Europejczyków, w tym 2 miliony osób było zatrudnionych tylko przy produkcji odzieży, a 3 miliony w pozostałych sekcjach powiązanych, takich jak: łańcuch dostaw, projektowanie, marketing i sprzedaż [2]. Przez lata przemysł TiO przechodził szereg transformacji, nie tylko technologicznych, ale również tych związanych z przenoszeniem produkcji do krajów o tańszej sile roboczej. To spowodowało spadek zatrudnienia przy produkcji (pomiędzy 2004 r. a 2009 r. wartość ta zmalała z 2,9 miliona do 1,9 miliona osób) [2]. W[...]

Ewolucja systemów wytwarzania odzieży. Przejście od produkcji rzemieślniczej do najnowszego trendu produkcji personalizowanej DOI:10.15199/60.2019.06.1


  1. Ogólne typy systemów wytwarzania Na przestrzeni lat rozwijały się odmienne systemy wytwórcze (rys. 1.), które w różnych przemysłach funkcjonują również obecnie, od produkcji rzemieślniczej poprzez produkcję masową do globalnych sieci produkcji i masowej personalizacji [1]. "Obecnie badania koncentrują się na rozwoju strategii i metod zarządzania produktami, procesami i systemami produkcyjnymi zdolnymi do wspierania produkcji oszczędnej, masowej personalizacji i systemu produktów personalizowanych" [1][str. 3]. Mimo, iż niektóre systemy wytwarzania swój początek miały nawet w osiemnastym wieku, funkcjonują nieprzerwanie do dzisiaj, ponieważ związane są z typem produkcji na którą popyt występował zawsze (warsztaty, rzemieślnicy, małe zakłady krawieckie). Duże systemy powstawały wraz z rozwojem technologii i nastawione były na produkcję masową i seryjną. MAŁY WARSZTAT OK. 1700 r. PRODUKCJA RZEMIEŚLNICZA OK. 1850, 1900 r. PRODUKCJA AMERYKAŃSKA OK. 1913 r. MASOWA PRODUKCJA OK. 1913-1955 r. - FORDYZM, TAYLORYZM LEAN PRODUCTION OK. 1955-1980 r. MASOWE DOSTOSOWYWANE MASS CUSTOMIZATION OK. 1980 r. GLOBALNE SIECI PRODUKCJI: MASOWA PERSONALIZACJA OK. 2000 r. II REWOLUCJAPRZEMSYŁOW A III REWOLUCJA NAUKOWO- -TECHNICZNA I REWOLUCJAPRZEMSYŁOW A Rys. 1. Ewolucja systemów wytwarzania. Opracowanie własne na podstawie [1] 28 Przegląd - WOS 6/2019 Ogólne typy produkcji: Mały warsztat - charakteryzował się wytwarzaniem określonego produktu przez jedną osobę o odpowiednich umiejętnościach; Produkcja rzemieślnicza - odnosiła się do wytwarzania produktu przez osobę o określonych umiejętnościach zawodowych zdobytych i potwierdzonych np. przez cechy. Produkcja amerykańska - wiąże się z dużą mechanizacją produkcji, podziałem na czynności i etapy, wykorzystaniem części zamiennych, łatwością szkolenia pracowników do wykonywania wąskich czynności. Produkcja masowa - to system produkcji charakterystyczny dla ekonomii skali (ang. economy of s[...]

Ewolucja systemów wytwarzania odzieży. Początki różnorodności w produkcji masowej, wywiady z byłymi pracownikami przemysłu DOI:10.15199/60.2019.09.2


  1. Wstęp Podczas pracy nad rozprawą doktorską związaną z budowaniem systemu do personalizowanej produkcji odzieży, zauważono pewną cykliczność trendów występujących przez lata w procesach przemysłu odzieżowego. Od wytwarzania metodą rzemieślniczą, poprzez szczyt masowej produkcji, powraca się obecnie do wytwarzania odzieży bardziej różnorodnej. Masowość ponownie zastępowana jest mniejszą, ale bardziej dostosowaną do gustów konsumenta ofertą. Szczyt masowej produkcji, który przypadał na lata pięćdziesiąte poprzedniego stulecia (w Polsce lata 70.), związany był z rozwojem technologii i zapotrzebowaniem płynącym z rynku, szczególnie po okresach wojen. Po nasyceniu się odbiorców odzieżą i tkaninami zapewniającymi realizację ich podstawowych potrzeb, następował czas zwiększenia wymagań. Rosnące oczekiwania wymusiły na ówczesnych przedsiębiorstwach pewnego rodzaju dostosowanie produkcji. Nie można mówić o dosłownej realizacji zapotrzebowania konsumentów, która ówcześnie nie istniała z uwagi na upaństwowienie przedsiębiorstw, ale pierwsze próby dostosowania oferty handlowej miały już miejsce. Dla sprawdzenia tej opinii i głębszej analizy produkcji odzieży w dawnych przedsiębiorstwach, poproszono ówczesnych pracowników przemysłu odzieżowego o udzielenie wywiadu. Podjęto próbę określenia czasu, w którym zaobserwowano pierwsze symptomy produkcji personalizowanej, przemianę produkcji masowej oraz charakter tych przemian. Zakłada się, że obecny kształt i trend na produkcję personalizowaną ma swoje początki w produkcji masowej i jest jej ewolucją. 2. Opinie Wywiad z prof. Andrzejem Nawrotem, projektantem przedsiębiorstwa Zeta w Zgierzu 1. Proszę opisać charakter produkcji. Jaka była orientacyjna wielkość produkcji w skali roku, liczba modeli w skali roku, liczba sztuk w modelu, liczba kolorów lub wzorów tkanin w modelu? Przedsiębiorstwo realizowało produkcję masową. Projektów było o wiele więcej niż wdrożeń do produkcji, być może ok. [...]

 Strona 1