Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Wysocki"

Wpływ zawartości octanu winylu w materiałach izolacyjnych na ich właściwości mechaniczne oraz ognioodporność DOI:10.15199/62.2019.7.25


  W ciągu ostatnich lat globalny przemysł naftowy, stoczniowy i budowlany odnotowały gwałtowny wzrost, przy czym wzrost ten był napędzany głównie przez znaczący rozwój gospodarczy takich krajów, jak Indie, Chiny, Turcja i Brazylia1). Dla samego przemysłu stoczniowego w 2007 r. popyt znacznie przewyższył nawet najbardziej optymistyczne prognozy, z liczbą zamówień1) ponad dwukrotnie wyższą niż to miało miejsce w 2003 r. Stąd też zapotrzebowanie na wysoce elastyczne i odporne na oleje bezhalogenowe kable ognioodporne HFFR (halogen free flame retardant) w tych sektorach jest bardzo duże oraz, co ważniejsze, jest egzekwowane przez prawo i przepisy wymagające coraz częstszego zastępowania kabli na bazie poli(chlorku winylu) (PVC) poliolefinami i innymi materiałami niezawierającymi halogenów. 1154 98/7(2019) Mgr inż. Łukasz KOZŁOWSKI w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunek: inżynieria materiałowa. Specjalność - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Mgr Izabela IRSKA w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: chemia, specjalność: fizykochemia i spektroskopia. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Specjalność - materiały polimerowe. Table 1. Compositions of the prepares mixtures, % by mass Tabela 1. Składy przygotowanych mieszanin, % mas. Mieszanina Elvax 260 Elvax 40L 1 100 0 2 95 5 3 90 10 4 85 15 5 15 85 6 10 90 7 5 95 8 0 100 Sumaryczna ilość kopolimeru EVA, na który składały się Elvax 260 i Elvax 40L wynosiła 24,8% mas.; pozostałe składniki mieszaniny (łącznie 75,2% mas.) były następujące: LLDPE 7,5%, promotor adhezji 5%, plastyfikator 2%, ATH 60%, stabilizator termiczny 0,2% i stearyna 0,5%. Mieszanki na bazie liniowego polietyle[...]

 Strona 1