Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAMELA MIŚKIEWICZ"

Wpływ konstrukcji elementów grzejnych na izolacyjność cieplną wkładów tekstylnych do obuwia ochronnego DOI:10.15199/60.2017.10.1


  Zimne środowisko występuje wówczas, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 10 °C [16]. Środowisko zimne może prowadzić do wychłodzenia całego ciała, a następnie do hipotermii lub też odczucia miejscowego zimna np. stóp, które może powodować odmrożenia skóry. Zachowanie ciepła w organizmie człowieka następuje w wyniku redukcji ilości ciepła przenoszonego od wnętrza ciała do kończyn. W konsekwencji wnętrze kończyn oraz ich powierzchnia ulegają ochłodzeniu [15]. W zależności od miejsca zatrudnienia rozróżniamy dwa rodzaje oddziaływania zimnego środowiska. Pierwszy z nich dotyczy wykonywania pracy na otwartej przestrzeni np. w leśnictwie, budownictwie, łowiectwie oraz rolnictwie. Drugi związany jest z pracą w sztucznym środowisku zimnym, które może występować np. w pomieszczeniach, wedle wymogów związanych z określonym produktem lub procesem. Do drugiego rodzaju oddziaływania zimnego środowiska zaliczamy pracę w przemyśle przetwórczym np. w chłodni czy mroźni [13]. Obniżona temperatura ciała człowieka powoduje obniżenie wydajności jego pracy, a także prowadzi do większej ilości wypadków przy pracy. Zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania niskiej temperatury na pracowników związane jest ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej [7]. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Bergquist i Abeysekera przez lata znacząco wzrosło zapotrzebowanie na obuwie ochronne przeznaczone do użytkowania w środowisku zimnym [11]. Na ogół odczucie zimna związane jest z konkretnymi częściami stopy, jak pięta lub palce, dlatego wymienione fragmenty stopy powinny być chronione w sposób szczególny [3]. Zapewnienie optymalnej temperatury stóp podczas wykonywanej pracy w mikroklimacie zimnym jest rezultatem zachowania równowagi występującej pomiędzy ciepłem dostarczonym poprzez krążącą krew, a stratami ciepła. Dla zagwarantowania pracownikowi komfortu istotne znaczenie mają przede wszystkim właściwości izolacyjne obuwia oraz skarpet [3, [...]

Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkownika. Wpływ stopnia dopasowania na izolacyjność cieplną odzieży DOI:10.15199/60.2017.11.1


  Definicja personalizacji może być rozumiana jako proces nadawania czemuś charakteru osobistego. Personalizacja odzieży jest terminem trudnym do zdefiniowania ze względu na charakteryzujące ją indywidualne wymiary sylwetki użytkownika, jego osobiste preferencje oraz subiektywne odczucia towarzyszące podczas użytkowania wyrobu odzieżowego. Personalizacja może być postrzegana jako zapewnienie użytkownikowi przede wszystkim komfortu cieplnego, doprecyzowanego także poprzez cechy estetyczne, tj. wzór, kolor, styl ubioru zgodny z tendencjami mody, a także określenie indywidualnego dopasowania wyrobu do użytkownika, które związane jest z izolacyjnością cieplną oraz zapewnieniem optymalnych właściwości termofizycznych. W pierwszej części artykułu podjęto próbę analizy wpływu stopnia dopasowania odzieży na wartość izolacyjności cieplnej, która oddziałuje na komfort cieplny użytkownika. W obecnych czasach na rynku tekstylno-odzieżowym obserwujemy coraz szerszy i zróżnicowany asortyment innowacyjnych wyrobów, w tym odzieży termoaktywnej. Dynamiczny rozwój nastąpił przede wszystkim w dziewiarstwie. Rozwój przędz, nowych oraz zmodyfikowanych włókien, a także materiałów tekstylnych pozwolił na poszerzenie możliwości zapewnienia użytkownikowi komfortu fizjologicznego. W dzisiejszych czasach odzież nie stanowi już tylko warstwy między ciałem człowieka a otoczeniem, lecz spełnia także nowe, dodatkowe funkcje, jak np. odprowadza nadmiar potu i pary wodnej do otoczenia, chroni przed utratą ciepła, zapewnia swobodę ruchów, nie powodując podrażnień i ran skóry, tym samym zwiększając komfort użytkowania oraz może niwelować zapach potu. W ostatnich latach bardzo modne stało się uprawianie sportu, dbałość o aktywność fizyczną oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Rynek ubrań sportowych proponuje klientowi różnorodną gamę produktów do przebywania na świeżym powietrzu w sposób aktywny. Ze względu na wymagania klientów rynek ten ciągle się rozwija, [...]

Wpływ struktury dzianiny na właściwości termofizyczne bielizny termoaktywnej DOI:10.15199/60.2018.07.3


  1. Wprowadzenie Współczesna odzież sportowa powinna gwarantować użytkownikowi ochronę przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, jak również zapewniać właściwą funkcjonalność w określonych warunkach otoczenia [4]. Bielizna termoaktywna, której główną rolą jest regulacja temperatury użytkownika, ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności/efektywności sportowca. W wyrobie dzianym typu bielizna termoaktywna można wyróżnić rozmaite struktury tworzące wyrób. Struktury te są umiejscowione w różnych strefach ciała człowieka, w zależności od funkcji, jaką pełnią w wyrobie. Komfort cieplny, a przede wszystkim komfort użytkowania odzieży, charakteryzowany jest termofizycznymi właściwościami wyrobu. Komfort użytkowania odzieży dotyczy równowagi zachodzącej pomiędzy człowiekiem, odzieżą oraz otoczeniem. Ten rodzaj komfortu definiowany jest jako grupa cech użytkowych odzieży mająca zagwarantować, w subiektywnym doznaniu użytkownika, najkorzystniejsze wypełnienie funkcji opisanych charakterem odzieży, jak również zapewniająca użytkownikowi z jednej strony zadowolenie z potrzeb psychicznych, (w skład których wchodzi komfort sensoryczny, estetyczny i w pewnej części fizjologiczny), z drugiej zaś strony gwarantujący całkowitą sprawność fizyczną wraz z niezawodnością eksploatacyjną, jak i zdatnością do konserwacji [6]. Funkcje fizjologiczne stanowią jedne z najistotniejszych funkcji odzieży. Wiele czynników powiązanych z parametrami wyrobu oraz strukturą odzieży, jej przeznaczeniem, odpowiednimi warunkami użytkowania, jak również osobistymi cechami organizmu użytkownika, wpływa istotnie na komfort fizjologiczny użytkowania. W warunkach normalnych człowiek wydziela pot w ilości 0,5 do 1 litra na dobę. Jednakże przy wzmożonej aktywności fizycznej i w warunkach wysokiej temperatury otoczenia ilość ta wzrasta i człowiek wydziela go znaczniej więcej [10]. W stanie spoczynku największa ilość potu obserwowana jest na czole, natomiast podczas akt[...]

Próba oceny stopnia dopasowania odzieży do użytkownika na przykładzie wybranego asortymentu odzieży DOI:10.15199/60.2019.03.2


  Komfort cieplny W dzisiejszych czasach dynamiczny postęp nowych technologii na rynku tekstylno-odzieżowym przyczynił się do dostępności szerokiego i zróżnicowanego asortymentu wyrobów odzieżowych. Przede wszystkim widoczny jest gwałtowny rozwój przemysłu pończoszniczego. Nikt nie przypuszczałby, że obecnie zakup rajstop może być tak skomplikowaną czynnością. Najprawdopodobniej sytuacja ta wynika z rozmaitości kolorystycznej, nowoczesnego wzornictwa, czy też dostępnej różnej grubości rajstop, a czasem ich specjalnych właściwości. Wszystkie te czynniki wpływają na zaspokojenie komfortu psychologicznego użytkownika. Producenci rajstop wprowadzają na rynek wiele nietypowych nowości np. rajstopy ze specjalną konstrukcją podnoszącą pośladki, pomagające w walce z cellulitem, czy też rajstopy dające przyjemne uczucie chłodzenia. Bardzo ważną cechą wyrobów pończoszniczych jest odpowiednie ich dopasowanie do ciała użytkownika, gdyż oddziałują one na jego komfort fizjologiczny. Komfort cieplny pełni funkcję ochrony organizmu przed utratą ciepła, stosowany jest do oceny odzieży, stanowi również podstawę komfortu fizjologicznego, dlatego też można spotkać się z pojęciem komfortu termofizjologicznego [1,2]. Zadaniem komfortu cieplnego jest odczuwanie przez użytkownika stanu zadowolenia, w którym nie jest mu ani za gorąco, ani za zimno. Między człowiekiem a otoczeniem dochodzi do ciągłej wymiany ciepła. Organizm ludzki pod wpływem przemian metabolicznych produkuje określoną ilość ciepła. Część wytworzonej energii wykorzystywana jest do wykonywania pracy, natomiast pozostała ilość wytworzonego ciepła musi być odprowadzona do otoczenia [2]. Dzięki właściwemu działaniu funkcji fizjologicznych organizmu możliwe jest utrzymanie przez człowieka temperatury na stałym poziomie. Mechanizm termoregulacji odpowiedzialny jest za wytworzenie niezbędnej ilości ciepła i pozbycie się jego nadmiaru. Rzadko dochodzi do sytuacji, w której ilość wydzielonego[...]

Innowacyjne urządzenia w sektorze tekstylnym - Moisture Management Tester i Drying Rate Tester 201 DOI:10.15199/60.2019.10.2


  Termin komfort użytkowania odzieży wprowadzono w celu opisania równowagi zachodzącej pomiędzy człowiekiem, odzieżą i otoczeniem. Komfort cieplny to zespół cech użytkowych odzieży gwarantujący, w subiektywnym doznaniu użytkownika, najkorzystniejsze wypełnienie funkcji opisanych charakterem odzieży, jak również zaspokajający potrzeby psychiczne (takie jak: komfort sensoryczny, estetyczny i w pewnej części fizjologiczny, gwarantujący całkowitą sprawność fizyczną wraz z niezawodnością eksploatacyjną, jak i zdatnością do konserwacji. Komfort fizjologiczny jest to stan zapewniający odpowiedni mikroklimat w warstwie przyskórnej podczas wysiłku fizycznego w różnych warunkach klimatycznych z zachowaniem całkowitej sprawności fizycznej oraz umysłowej. Czynniki fizjologiczne stanowią jedne z ważniejszych funkcji odzieży. Są one powiązane z parametrami wyrobu, strukturą odzieży, jej przeznaczeniem, odpowiednimi warunkami użytkowania, jak również osobistymi cechami organizmu użytkownika. Dla wyrobów odzieżowych istotne znaczenie mają cechy oddziałujące na komfort fizjologiczny, których zadaniem jest zagwarantowanie wygody funkcjonowania organizmu. Komfort cieplny jest zasadniczym warunkiem mającym wpływ na komfort użytkowania odzieży. Termin "komfort" odnosi się do odczuwania przez człowieka stanu harmonii zachodzącej między środowiskiem, a doznaniami psychofizycznymi i osiągnięciu w tym samym czasie przez organizm stanu równowagi termicznej. Komfort cieplny odczuwa się w sposób subiektywny, gdyż zależy on od czynników, które powiązane są z otoczeniem oraz z osobistymi preferencjami użytkownika [1-2]. Obecnie materiały odzieżowe, w tym tkaniny przeznaczone na funkcjonalne wyroby odzieżowe, nie są badane w zakresie [...]

Analiza porównawcza wartości pomiarów temperatury pomiędzy dwoma urządzeniami na przykładzie wybranego asortymentu odzieży DOI:10.15199/60.2019.04.1


  Obecnie na rynku tekstylno-odzieżowym dostępny jest różnorodny asortyment wyrobów tekstylnych. Rozwój technologii nowych materiałów oraz sposobu ich wytwarzania opiera się na coraz bardziej innowacyjnych maszynach, urządzeniach i aparatach umożliwiających badania określonych parametrów materiałów, bądź gotowych wyrobów odzieżowych. Aktualnie coraz większą uwagę zwraca się na dokładność otrzymywanych wyników badań. Wobec tego bardzo często prowadzone są analizy porównawcze pomiędzy wynikami badań otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego badania na dwóch różnych urządzeniach. Jednym z takich urządzeń jest manekin termiczny. Jest on głównie stosowany do badań nad komfortem cieplnym, a swoją budową odzwierciedla sylwetkę człowieka (kobietę, mężczyznę lub dziecko). Badania wykonywane na manekinie termicznym prowadzone są na pojedynczym, wybranym elemencie, bądź na zestawie odzieży. Na podstawie pomiarów otrzymywanych za pomocą manekina termicznego oblicza się oraz ocenia izolacyjność cieplną odzieży [1]. Historia manekina termicznego sięga lat czterdziestych XX wieku. Wówczas z miedzi wykonano pierwszy, jednosegmentowy manekin dla amerykańskiej armii. W 1956 roku Mecheels z Hohenstein dokonał odkrycia modelu skóry, dzięki któremu możliwe było uzyskiwanie pomiarów temperatury i wilgotności. Umbach przy zastosowaniu metalowej porowatej płytki ulepszył model skóry o możliwość wydzielania potu. Następnie w 1964 roku opracowano pod kierunkiem Mecheelsa pierwszy, wielosegmentowy manekin z funkcją chodzenia pod nazwą "Charlie 1". W 1973 r. w Danii zbudowano manekin z plastiku, z funkcją poruszania się [2, 3]. Także w Danii, w roku 1989, wykonano pierwszy żeński manekin, który oprócz poruszania się, posiadał także możliwość symulacji odczuwania komfortu cieplnego [3]. Kolejnym krokiem rozwoju manekinów termicznych było wyposażenie ich w dodatkowe funkcje, tj. pocenie się czy oddychanie. W kolejnych latach opracowano manekiny umożliwiające [...]

 Strona 1