Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Józef Kozieł"

Międzyzjazdowa Konferencja Delegatów XXV Walnego Zjazdu SITPChem

Czytaj za darmo! »

6 i 7 września 1996 r. odbyła się w Płocku Między zjazdowa Konferencja Delegatów XXV Walnego Zjazdu SITPChem, zorganizowana zgodnie z uchwałą XXV Walnego Zjazdu. Wzięli w niej udział delegaci na Walny Zjazd oraz prezesi Zarządów Oddziałów, przewodniczący Komisji i Sekcji działających przy Zarządzie Głównym, członkowie honorowi Stowarzyszenia, redaktorzy naczelni czasopism chemicznych i za[...]

XXVI Walny Zjazd SITPChem

Czytaj za darmo! »

8÷9 października 1998 r. w Ustroniu-Jaszowcu obradował XXVI Walny Zjazd SITPChem, podczas którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w ciągu ostatniej czteroletniej kadencji i wytyczono kierunki prac w nowej kadencji. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z oddziałów SITPChem w Brzegu Dolnym, Bydgoszczy, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jelen[...]

Europejska Federacja Stowarzyszeń naukowo-technicznych Farb i Lakierów FATIPEC

Czytaj za darmo! »

Federacja FATIPEC została założona w 1950 r. w Genewie i od początku istnienia stale rozszerza zakres swojej działalności. W jej skład wchodzi 12 stowarzyszeń członkowskich reprezentujących 11 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Szwajcaria), które są bardzo aktywne w branży przemysłu wyrobów lakierowych i promowaniu nauki. Członkowie koncentrują się na głównych obszarach działań FATIPEC, związanych z wyrobami lakierowymi, farbami graficznymi i powiązanymi z nimi polimerami w szerokim rozumieniu. Obszary te obejmują upowszechnianie naukowej i technologicznej wiedzy na temat produkcji, zastosowania, badań i rozwoju; stymulowanie badań oraz wymianę pomysłów i doświadczeń, a także publikowanie wyników prac naukowych i technologicznych; rozwój współpracy europejskiej i światowej między naukowcami i technikami, uniwers[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

FATIPEC - Europejska Federacja Stowarzyszeń Nauko wo- Technicznych Farb i Lakierów Federacja FATIPEC zosta ła założona w 1950 r. w Genewie i od początku istnienia stale rozszerza zakres swojej działalności. W jej skład wchodzi dwanaście stowarzyszeń członkowskich reprezentujących jedenaście krajów europejskich: Belgię, Czechy, Francję, Niemcy (dwa stowarzyszenia), Grecję, Węgry, Włochy, Holandię, Polskę, Rosję i Szwajcarię, które są bardzo aktywne w branży przemysłu wyrobów lakierowych i promowaniu nauki. Wszyscy członkowie koncentrują się na głównych obszarach działań FATIPEC związanych z wyrobami lakierowymi, farbami graficznymi i powiązanymi z nimi polimerami, w tym głównie na: - rozwoju i upowszechnianiu naukowej i technologicznej wiedzy w za kresie produkcji, zastosowania, badań i rozwoju, - stymulowaniu badań oraz wymianie pomysłów i doświadczeń, a także publikowaniu wyników prac naukowych i technologicz[...]

Świat Wyrobów Lakierowych


  1. Wprowadzenie Chemia, technologia wytwarzania oraz techniki nakładania farb i lakierów to bardzo ważne dziedziny wiążące różne gałęzie przemysłu: od produkcji surowców i półproduktów, przez produkcję wyrobów lakierowych, po zastosowanie w przemysłach maszyn i urządzeń, samochodowym, lotniczym, okrętowym, meblarskim i w wielu innych, a także w gospodarstwach domowych przez osoby indywidualne. Wyroby lakierowe spełniają wiele funkcji, w tym głównie ochronne (przed korozją, gniciem, rozkładem), izolacyjne oraz dekoracyjne (estetyczne) i inne. Farby stosowane były od czasów prehistorycznych, m.in. do ozdób, komunikacji obrazkowej, dekoracji itp. W 2011 r. archeolodzy odkryli w Republice Południowej Afryki wykonane przez ludzi mieszanki ochry sprzed 100 tys. lat, stosowane do ozdabiania ciał lub ścian. Znane są malowidła w jaskiniach Dordogne (Francja) datowane na okres sprzed 38 tys. lat, a także podobne, wykonane później malowidła w jaskiniach Lascaux. Około 3000 lat p.n.e., kiedy Egipcjanie wynaleźli hieroglify, Chińczycy i Japończycy wytwarzali lakiery na bazie soków z drzew, a w Indiach stosowano lakiery szelakowe. Farby do celów ochronnych w budownictwie i produkcji maszyn zaczęto stosować przed 200-250 laty. Produkcja farb rozwinęła się istotnie w XVIII i XIX w., głównie w Anglii i Holandii, które posiadały źródła surowców z kolonii. Rozwój spowodowany był industrializacją i wzrostem gospodarczym. Przykładowo, malowanie mostów stalowych w celach ochronnych rozpoczęto w końcu XVIII w. Dynamiczny rozwój produktów i technologii farb nastąpił w XX w. Umożliwił go szybki rozwój chemii, trwałych spoiw (polimerów) i pigmentów, napędzany przemysłem maszynowym, zbrojeniowym i budownictwem. Od lat 70. ubiegłego wieku prowadzone są prace nad zmniejszeniem szkodliwości wyrobów lakierowych, obniżeniem zawartości rozpuszczalników, wprowadzaniem surowców bardziej bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. 2. Surowce do pr[...]

Aktywność Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji FATIPEC DOI:


  FATIPEC to Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) z siedzibą w Paryżu, założona w 1950 r. w Genewie. Jej członkami jest 12 stowarzyszeń naukowo-technicznych państw europejskich (Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Węgry, Czechy, Polska, Rosja i Grecja). Przedstawiciele tych krajów stanowią Zarząd FATIPEC. Polska jest aktywnym członkiem FATIPEC od 1992 r. Prezydentem FATIPEC jest obecnie Józef Kozieł, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Członkami Zarządu FATIPEC z ramienia Stowarzyszenia są: kol. Jerzy Kropiwnicki, Sekretarz Generalny, oraz kol. Małgorzata Zubielewicz, członek zarządu gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia. Problematykę naukową FATIPEC nadzoruje Europejski Komitet Naukowy ESC (European Scientific Committee), w którego skład wchodzą naukowcy z wszystkich krajów członkowskich. Polska reprezentowana jest przez dr hab. Marię Zielecką, prof. IChP, wicedyrektor ds. naukowo-badawczych w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie[...]

"Dzień Chemii" w Cieszynie DOI:

Czytaj za darmo! »

Oddział Stowarzyszenia w Cieszynie zorganizował w dn. 3 czerwca 2016 r. Sesję "Dzień Chemii 2016", przeznaczoną dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu cieszyńskiego oraz wybranych szkół średnich z Republiki Czeskiej. Sesję zorganizowano przy współpracy dyrekcji i kadry pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Program sesji obejmował m.in. konkurs prezentacji multimedialnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat: "Promieniotwórczość - czy się jej boimy?", konkurs wiedzy chemicznej (test dla szkół ponadgimnazjalnych), wykład "Katastrofa [...]

Z życia FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) DOI:

Czytaj za darmo! »

Rok 2016 okazał się dla naszej Federacji bardzo udany. Wśród najważniejszych działań formalnych należy wymienić spotkanie Zarządu w maju 2016 w Birmingham podczas kongresu ETCC 2016 (European Technical Coatings Congress), posiedzenie EXCO (Executive Committee) w listopadzie 2016 w Amsterdamie i wypełnienie wielu zadań wytyczonych w czasie warsztatów “Przyszłość FATIPEC", które odbyły się w marcu 2015 we Frankfurcie. Spotkania te były dobrze udokumentowane, co umożliwiło podjęcie trafnych decyzji dla przyszłości FATIPEC. W minionym roku, w dniach 25-26 maja [...]

Synteza i badanie właściwości sykatyw zdolnych do wbudowania się w strukturę alkidu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania, których celem było opracowanie technologii wytwarzania sykatyw i sprawdzenie ich przydatności w przemyśle farb i lakierów. Sykatywy w postaci ciekłych soli organicznych otrzymano w reakcjach zobojętniania lub wymiany związków metali dwu- i czterowartościowych z kwaśnym estrem butylowym kwasu maleinowego. Nowe interesujące właściwości otrzymanych sykatyw stwarzają możli[...]

 Strona 1