Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Ryszard Dziwulski"

Sytuacja na krajowym i światowym rynku mrożonych owoców i warzyw na początku sezonu 2011/2012


  Produkcja mrożonych owoców i warzyw stanowi ważny element przetwórstwa owoców i warzyw w kraju. Według danych IERiGŻ-PIB, spośród wszystkich produkowanych przetworów z owoców w Polsce mrożonki stanowią 40% (najwięcej spośród wszystkich przetworów), w przypadku mrożonych warzyw ich udział w produkcji przetworów warzywnych kształtuje się na poziomie aż 50%1. Polska jest liderem produkcji mrożonych owoców miękkich w Unii Europejskiej oraz należy do czołowych producentów mrożonek warzywnych z udziałem ok. 15% w unijnej produkcji - tabela. Biorąc pod uwagę produkcję mrożonych owoców w kraju, nie widać jednoznacznej tendencji wzrostowej. Łączna produkcja w sezonie 2009/2010 r. wyniosła 330 tys. t, z czego 36% stanowiły mrożone truskawki, 20% wiśnie oraz 14% maliny. Mniejszy udział w krajowej produkcji mrożonek mają natomiast porzeczki czarne, lecz mimo to Polska jest liderem w gronie europejskich producentów tych przetworów. W krajach Wspólnoty szybko rozwija się natomiast produkcja mrożonych warzyw. Według danych PROFEL (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw), najszybszą dynamiką wzrostu produkcji charakteryzowała się[...]

Zmiany zachodzące na światowym rynku soku pomarańczowego


  Rynek soków jest dość dynamicznie rozwijającym się sektorem na świecie. Według Business Insights w 2009 r. został on wyceniony na 78,9 mld USD w ujęciu globalnym i jego wartość w dalszym ciągu rośnie. Tendencja wzrostowa była obserwowana nawet w czasie spowolnienia gospodarczego w 2009 r. Przewiduje się, że rynek soków w dalszym ciągu będzie się rozwijał, w 2014 r. według prognoz ma osiągnąć wartość 93,2 mld USD, co oznacza wzrost w skali rocznej o 3,2%. Najsilniejsza tendencja wzrostowa przewidywana jest w krajach europejskich, gdzie średnioroczna stopa wzrostu może wynieść aż 5,2%. Najważniejszym elementem sektora soków na świecie jest rynek soku pomarańczowego. Globalna jego produkcja (jako surowca do produkcji soków pitnych) według danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa - USDA kształtuje się na poziomie 2,2 mln t (dane za 2010/2011 r.). Dla porównania produkcja koncentratu jabłkowego, drugiego w strukturze, to ok. 1,55-1,65 mln t rocznie. Produkcja soku pomarańczowego jest silnie związana z regionami upraw surowca. Spośród 54 mln t zbieranych na świecie pomarańczy, około 50% wolumenu pochodzi z dwóch krajów: Brazylii oraz USA, które od lat dominują w globalnej produkcji tych owoców. Ważnymi producentami są również kraje Unii Europejskiej (m.in. Hiszpania), Turcja czy też Egipt. Jednak tam uprawa związana jest głównie z rynkiem owoców świeżych. W Brazylii, jak również w USA, znaczna część upraw prowadzona jest z myślą o wytwarzaniu koncentratu. Dominacja tych krajów w strukturze jego produkcji jest zatem znacząca. W sezonie 2010/2011 r., według danych USDA, Brazylia odpowiedzialna[...]

Perspektywy produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w kraju i na świecie


  Produkcja koncentratu jabłkowego w kraju na tle produkcji światowej. Produkcja koncentratu jabłkowego na świecie skoncentrowana jest w dwóch krajach: Chinach oraz Polsce. W sezonie 2008/2009 r., kiedy wg danych USDA wytworzono ok. 1,4 mln t koncentratu jabłkowego w skali globalnej, udział tych dwóch krajów w tej produkcji wyniósł odpowiednio 44 i 20%. Dość ważnymi producentami są również Argentyna, Chile, USA, a także pozostałe kraje Unii Europejskiej, które łącznie wytwarzają zbliżoną ilość koncentratu do Polski, która przy normalnych zbiorach jabłek (2,3-2,5 mln t) produkuje go około 200 tys. t rocznie. Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego nie jest do końca związana z wielkością zbiorów jabłek w danym kraju. Co prawda Chiny są ich największym producentem na świecie, lecz jeśli chodzi o Polskę, zajmuje ona "dopiero" 4. miejsce pod tym względem, za USA oraz Turcją. Wysoka pozycja Polski w produkcji zagęszczonego soku jabłkowego na świecie jest rezultatem znacznego udziału jabłek przemysłowych w zbiorach jabłek ogółem. Aż ok. 50% polskich jabłek przeznaczana jest do sektora przetwórczego, podczas gdy w zachodnich krajach UE wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 20-30%. Polska oraz Chiny są również największymi eksporterami koncentratu jabłkowego. Jednak ze względu na różnice w kwasowości produkowanego soku, kierunki eksportu koncentratu z tych krajów są różne. Polski koncentrat ze względu na większą kwasowość jest bardziej preferowany w krajach Wspólnoty. Z kolei głównym kierunkiem eksportu chińskiego koncentratu są USA, gdzie bardziej ceni się soki słodsze; ważnym jego odbiorcą jest również Rosja i kraje UE, np. Holandia. Spadek podaży koncentratu w Chinach… Rynek zagęszczonego soku jabłkowego w ostatnich latach w pewnym stopniu się zmienia. Można powiedzieć, że zmiany te są z jednej strony korzystne dla producentów koncentratu w Polsce, z drugiej stawiają ich przed koniecznością dostosowania się do nowych uwarunkowań [...]

 Strona 1