Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Ostrowski"

Laserowa mikroobróbka materiałów DOI:10.15199/13.2016.11.9


  Obok wielu różnych zastosowań, promieniowanie laserowe jest stosowane również szeroko w przemyśle do powierzchniowej obróbki różnych materiałów z wykorzystaniem procesów ablacji laserowej. Tematyka ta jest bardzo szeroka. Zespół autorów prowadzi od wielu lat badania nad zastosowaniem powierzchniowej obróbki laserowej w tak różnych obszarach jak konserwacja zabytków (czyszczenie laserowe) czy bioinżynieria (kształtowanie powierzchni implantów). W niniejszym artykule przedstawiono pewien wycinek prac zespołu, związany z opracowaniem laserowej metody badań adhezji cienkich warstw i laserową obróbką materiałów do zastosowań w mikro-przepływach i separacji komórek krwi. W pierwszym przypadku, padające na powierzchnię intensywne promieniowanie laserowe wytwarza silną falę uderzeniową w badanych materiale, pozwalającą określić progowe wartości uszkodzenia warstw technologicznych. Badania uzupełnione są przez modelowanie teoretyczne towarzyszących zjawisk fizycznych. W drugim przypadku uwagę zwraca możliwość separacji krążących komórek nowotworowych na laserowo wykonanych mikrositach, zawierających setki tysięcy otworów o średnicach na poziomie 10 μm na obszarach o obwodzie kilkunastu mm. Wymiary mikro-sit pozwalają na ich umieszczenie w układach mikro-przepływowych. Słowa kluczowe: mikro-obróbka laserowa, fale uderzeniowe, grawerowanie szkła, cięcie szafiru, wytwaranie mikrosit.W Laboratorium Zastosowań Laserów Instytutu Optoelektroniki WAT prowadzone są prace z zakresu mikroobróbki laserowej i opracowania laserowych metod modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów. Zintegrowanie postępów w dziedzinie elektroniki, techniki laserowej, techniki komputerowej oraz oprogramowania umożliwiło zautomatyzowanie laserowych technologii obróbki materiałów. Dzięki temu od kilkunastu lat obserwujemy lawinowy wzrost zastosowań laserów w dziedzinie inżynierii materiałowej. Obecnie trudno znaleźć dziedzinę, w której lasery nie są stosowane. Nal[...]

Wielospektralny skaner laserowy w ochronie i monitoringu środowiska DOI:10.15199/13.2016.11.5


  Artykuł przedstawia istotne kwestie związane z opracowaniem sytemu laserowej transmisji danych. Omawia zasadę transmisji danych zarówno w kierunku od nadajnika laserowego, gdzie zastosowano modulację położenia impulsu, jak i w kierunku do nadajnika, gdzie następuje modulacja promieniowania odbitego. Wyniki przedstawionych w artykule badań terenowych potwierdzają możliwość zastosowania opracowanej metody, w obszarze cywilnym, do monitoringu i telemetrii urządzeń nieposiadających źródeł promieniowania. W zastosowaniach militarnych system może służyć do identyfikacji obiektów własnych na polu walki z wykorzystaniem impulsowego dalmierza laserowego w [...]

 Strona 1