Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Buczkowski"

Rozszerzenie algorytmu przydziału zasobów o agregację nośnych (CA). DOI:10.15199/59.2015.8-9.44


  Agregacja nośnych (ang. Carrier Aggregation) to istotna część wydania dziesiątego specyfikacji 3GPP. Przy okazji jest to nieodłączny składnik zestawu mechanizmów, które umożliwią transformację w stronę systemów piątej generacji (5G). Dodatkowe kanały częstotliwościowe muszą być efektywnie wykorzystane. Skuteczne zarządzanie zasobami radiowymi to jeden z warunków koniecznych, by w pełni wykorzystać potencjał tej funkcjonalności. Artykuł ten ma na celu uwypuklenie różnorodnych wyzwań, jakim należy sprostać projektując systemy z agregacją nośnych. Dwie techniki przydziału zasobów zostały porównane, a zyski z zastosowania agregacji nośnych zostały podkreślone. 1. WSTĘP W ostatnich latach mamy do czynienia z niespotykanym wcześniej wzrostem zapotrzebowania na transmisję danych. Co więcej - potrzeba ta stymulowana jest nie tylko przez ludzi w coraz większym stopniu korzystających z usług wykorzystujących przesył danych, lecz także przez urządzenia działające autonomicznie (ang. Machine-Type Communication, MTC), wyposażone w moduły umożliwiające komunikację z siecią. W następstwie wspomnianych wyżej zjawisk coraz liczniejsze grono badaczy z całego świata mierzy się z wyzwaniem, w jaki sposób udoskonalić istniejące sieci, by sprostały rosnącym oczekiwaniom abonentów (zobacz [1]). Różnorodne rozwiązania są brane pod uwagę w tym zakresie. Część z nich skupia się na maksymalizacji efektywności widmowej systemu, inna grupa propozycji podkreśla konieczność zwiększenia pasma częstotliwościowego przeznaczonego dla tychże systemów transmisji danych. Technika agregacji nośnych (ang. Carrier Aggregation, CA) należy właśnie do tej drugiej grupy rozwiązań. Została ona zaproponowana w wydaniu dziesiątym specyfikacji 3GPP (3GPP Release 10, [2]) i polega na łączeniu (agregowaniu) kanałów celem wykorzystania ich do transmisji dla jednego użytkownika. Mechanizm CA został przewidziany dla łącza w dół (ang. Downlink, DL) jak i dla łącza w górę ([...]

 Strona 1