Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Strzelewicz"

Transport properties of chitosan membranes in pervaporation and vapor permeation of water-ethanol system Właściwości transportowe membran chitozanowych w procesie perwaporacji i przenikania par dla układu woda-etanol DOI:10.15199/62.2016.3.13


  Fe3O4-contg. (up to 15% by mass) chitosan membranes were crosslinked with glutaraldehyde and tested for H2O permeability and pervaporation. The water permeability coeffs. increased more than twice in pervaporation and 1.17 times in vapor permeation with the increase of Fe3O4 content. Similarly, the permeability coeffs. of ethanol through the membrane decreased 1.6 times and 1.9 times, resp. The significantly higher permeate streams were obtained during the pervaporation than during the permeation. Przedstawiono wyniki badań rozdzielania mieszaniny woda-etanol metodami przenikania par i perwaporacji z zastosowaniem membran chitozanowych usieciowanych aldehydem glutarowym i zawierających dodatek tlenku żelaza (magnetytu). Stwierdzono, że obecność magnetytu w matrycy polimerowej powoduje wzrost współczynnika dyfuzji i spadek współczynnika rozpuszczalności wody, prowadząc do efektywniejszego rozdziału badanej mieszaniny. Porównano również zaobserwowane różnice we właściwościach transportu membran w procesach przenikania par i perwaporacji. Spośród wielu technik wykorzystywanych do oczyszczania roztworów z niepożądanych składników dużym uznaniem cieszą się metody membranowe. Początkowo stosunkowo mało poznane i nie mające specjalnego zastosowania są obecnie procesami o wielkim znaczeniu w praktyce przemysłowej1, 2). W procesach separacji membranowej do rozdzielania składników mieszanin ciekłych i gazowych stosuje się membrany polimerowe i nieorganiczne o znakomitych właściwościach termicznych, odporności chemicznej, wytrzymałości mechanicznej oraz jednocześnie dużej selektywności i wydajności3-5). W procesie rozdzielania mieszanin ciekłych powszechnie stosuje się takie techniki membranowe, jak perwaporacja, ultra- i nanofiltracja oraz przenikanie par. W przebiegu tych procesów strumień zasilający dzieli się na dwa strumienie: permeat oraz retentat. Permeat jest wzbogacany w składnik preferencyjnie przenoszony przez membranę, a[...]

 Strona 1