Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Lisowska-Mieszkowska"

Zarządzanie środowiskowe w przemyśle chemicznym w Polsce DOI:10.15199/62.2016.3.53


  Przemysł chemiczny, jako jedna z rozwiniętych gałęzi przemysłu ciężkiego, powszechnie postrzegany jest jako bardzo obciążający środowisko naturalne oraz negatywnie wpływający na zdrowie człowieka, w tym także na pracowników zatrudnionych w tej branży. Począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję chemikaliów, dystrybucję, aż do momentu ich zastosowania zidentyfikować można wiele negatywnych aspektów oddziaływania. Wzrost restrykcyjności przepisów prawnych i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących branży chemicznej, a także wzrost świadomości ekologicznej zarówno przedsiębiorców, jak i społeczeństwa zwiększają zapotrzebowanie przedsiębiorstw na sprawnie funkcjonujące narzędzia, ułatwiające poradzenie sobie w tej sytuacji. Narzędziem takim może być system zarządzania środowiskowego (SZŚ). Wdrożenie SZŚ w dużej mierze ułatwia wypełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, pomaga w uwzględnianiu zasad zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstwa, jak również przynosi wymierne korzyści dla jego rozwoju1). Celem funkcjonowania SZŚ jest polepszenie relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym, prowadzoną działalnością i nakładami, jakie ponosi organizacja na rzecz ochrony środowiska2). Wzrastające wymogi w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim coraz ostrzejsze wymogi określone prawodawstwem unijnym, wpływają też na zmianę sposobu myślenia przedsiębiorców. Akceptowana jest potrzeba wdrażania innowacyjnych, często kosztownych, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na rzecz ograniczania negatywnych skutków dla środowiska wynikających z działalności firmy. Podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie szkód dla środowiska daje także możliwość rozwoju i to właśnie "ekologia" stała się w ostatnich latach priorytetem dla wielu przedsiębiorstw. Możliwość udokumentowania prośrodowiskowego nastawienia za pomocą certyfikatów i świadectw bywa dodatkowym atutem bizne[...]

 Strona 1