Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek M. Landowski"

KEYSTONE - JAKO PROCES AUTORYZACYJNY SYSTEMU OPENSTACK DOI:10.15199/59.2015.8-9.125


  Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie funkcjonowania serwisu Keystone odpowiedzialnego za uwierzytelnianie użytkowników w architekturze OpenStack. Stanowi on front-end tego systemu, sprawując kontrolę nad dostępem do zasobów zapewnia scentralizowaną politykę bezpieczeństwa. Komunikacja z serwisem odbywa się na zasadzie klient-serwer, gdzie Keystone obsługuje żądania wysyłane do jego API, w zamian generując klucze dostępowe dla określonych użytkowników w systemie. W artykule przedstawiono testy funkcjonalne i wyniki badań wydajnościowych serwisu Keystone. 1. WSTĘP Ogromny postęp w przeciągu ostatnich 20 lat w dziedzinach związanych z sieciami i systemami przechowującymi dane zaowocował powstaniem struktur o wysokiej funkcjonalności tzw. chmur obliczeniowych. Są to rozwiązania, które przewyższyły swoimi możliwościami swoich poprzedników skupiających się na przechowywaniu danych w ramach serwera. Nowoczesne podejście, jakim są chmury, bazują na różnych modelach zwanych "jako usługa" (ang. aaS), oferując użytkownikom gotowe rozwiązania po stronie infrastruktury, które zapewnia dostawca. Takie systemy mogą składać się z elementów rozproszonych geograficznie po całym świecie. Fakt ten nie będzie miał wpływu na dostępność do zasobów, a w zależności od odległości pomiędzy elementami będzie zmieniała się jedynie wartość opóźnienia. Niniejsza praca prezentuje moduł odpowiedzialny za uwierzytelnianie jednej z takich chmur o nazwie Open- Stack - Keystone. System OpenStack [1], którego Keystone jest elementem, to rozwiązanie z dziedziny chmur obliczeniowych zdolne do przechowywania, przetwarzania oraz modyfikowania danych. Jest to projekt open source napisany w języku Python, który jest w pełni kompatybilny z głównymi dystrybucjami Linuxa, co umożliwia zbudowanie środowiska w łatwy i przyjazny sposób. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą interfejsu graficznego poprzez dostęp z poziomu przeglądarki internetowej lub za pomocą R[...]

USŁUGA RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA W SYSTEMIE OPENSTACK LOAD BALANCING SERVICE IN OPENSTACK DOI:10.15199/59.2016.8-9.33


  Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie funkcjonowania równoważenia obciążenia dla serwisu Neutron odpowiedzialnego za tworzenie i obsługę usług sieciowych dla użytkowników OpenStack’a. Stanowi on podstawę do zapewnienia komunikacji wewnątrz systemowej, z systemem jak i z wewnętrznymi prywatnymi sieciami systemowymi. W artykule przedstawiono wyniki bazując na edycji Juno, którą zaimplementowano w celu przeprowadzenia badań i analizy możliwości systemu pod kątem świadczenia usług sieciowych dla wirtualnych maszyn. Abstract: This paper aims to show the Load Balancing service for the Neutron networking service, which is responsible for the creation and maintenance of network services for users in OpenStack. It provides the basis for communication within the system, communications with the system and within internal networks. The paper investigates Juno release which was implemented in order to conduct the research and analysis of network capabilities to provide services to virtual machines. Słowa kluczowe: OpenStack, Równoważenie Obciążenia, Wirtualizacja Keywords: OpenStack, Load Balancing, Virtualization 1. WSTĘP Ogromny postęp w przeciągu ostatnich 20 lat w dziedzinach związanych z sieciami i systemami przechowującymi dane zaowocował powstaniem struktur o wysokiej funkcjonalności tzw. chmur obliczeniowych. Są to rozwiązania, które przewyższyły swoimi możliwościami swoich poprzedników skupiających się na przechowywaniu danych w ramach serwera czy świadczenia usług użytkownikom. Nowoczesne podejście, jakim są chmury, bazują na różnych modelach zwanych "jako usługa" (ang. as a service), oferując użytkownikom gotowe rozwiązania po stronie infrastruktury, które zapewnia dostawca. Takie systemy mogą składać się z elementów rozproszonych geograficznie po całym świecie. Fakt ten nie będzie miał wpływu na dostępność do zasobów, a w zależności od odległości pomiędzy elementami będzie zmieniała się jedynie wartość opóźnienia[...]

 Strona 1