Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŻUPNIK"

Zastosowanie technologii SSL LED w systemach oświetleniowych dla potrzeb muzeów i galerii sztuki


  W obiektach muzealnych, jak również w galeriach sztuki zarówno oświetlenie eksponatów jak i wnętrz, odgrywa bardzo istotną rolę. Stosowane światło powinno współgrać z prezentowanymi eksponatami, ale w taki sposób, aby nie pełniąc funkcji dominującej być ich uzupełnieniem, zwiększającym też odczuwanie przeżyć estetycznych przez widza. Przy projektowaniu oświetlenia należy kierować się nie tylko normatywnymi zasadami oświetlenia [1-3], ale konieczne jest również uwzględnienie zagadnień konserwatorskich (wrażliwość obiektów na promieniowanie optyczne), a także z zakresu estetyki. Zasady dotyczące oświetlenia w obiektach muzealnych i galeriach wynikają przede wszystkim z uwarunkowań fizjologicznych i estetycznych człowieka - widza. Wyróżnia się tutaj zasadę wystarczającej luminancji, równomiernej luminancji otoczenia, dostatecznego kontrastu oraz unikania zbyt małych rozmiarów kątowych szczegółów. Zasady estetyczne, to przede wszystkim zwiększanie atrakcyjności eksponatu oraz tworzenie przyjemnego nastroju. Właściwe rozróżnianie przedmiotów w znacznym stopniu jest zależne od natężenia oświetlenia, a wartość tego parametru należy określać indywidualnie dla każdego dzieła sztuki. Dolna granica natężenia oświetlenia jest wyznaczana dla możliwie dobrego rozróżniania szczegółów, a górna wynika ze skutków działania światła na eksponat. Ponadto ważna jest też równomierność oświetlenia dotycząca płaszczyzny oświetlanej, jak również całego pomieszczenia. W przypadku muzeów i galerii w niektórych wnętrzach odchodzi się jednak od równomierności oświetlenia otoczenia w celu osiągnięcia swoistego nastroju w wybranym pomieszczeniu. Jednym z istotniejszych problemów oświetlenia w obiektach muzealnych jest stopień oddawania barw i barwa światła, od której zależy właściwe odtworzenie barw na powierzchni prezentowanych eksponatów. Wrażenie barwne powstające w trakcie oglądania eksponatów zależy zarówno od charakterystyki widmowej światła padaj[...]

Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED


  Światło jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania roślin, determinuje wielkość oraz jakość plonu. Niedobór światła skutkuje zawsze zmniejszeniem intensywności fotosyntezy, co przekłada się na słabszy wzrost roślin [1]. Oprócz funkcji troficznych, światło pełni również rolę czynnika morfogenetycznego, wpływając na przykład na wydłużanie pędów, wybarwienie liści, kwitnienie, czy proces starzenia [2]. Ponadto, w istotny sposób modyfikuje wartość biologiczną, która ma duże znaczenie dla konsumenta roślin. Wykazano na przykład, że warunki świetlne podczas uprawy mają duży wpływ na redukcję azotanów oraz zawartość związków o charakterze prozdrowotnym w częściach użytkowych różnych gatunków warzyw [3]. Niemal w każdym aspekcie oddziaływania można precyzować, które zakresy długości fal świetlnych oraz jaka intensywność napromienienia niezbędne są do wywołania określonych procesów fizjologicznych. Wykorzystując tę wiedzę, w szklarniowych uprawach ogrodniczych od dziesięcioleci stosuje się odpowiednie doświetlanie światłem sztucznym. Wynika to z faktu, że w warunkach klimatycznych Polski, jak i w wielu innych regionach strefy umiarkowanej rośliny skazane są na niedobór światła. Problem ten pojawia się jesienią, zimą oraz wczesną wiosną [4]. Proces doświetlania roślin jest przedmiotem licznych badań naukowych, publikacji oraz wdrożeń w produkcji ogrodniczej. Do doświetlania stosuje się najczęściej nisko- i wysokoprężne lampy sodowe. Ich skuteczność świetlna jest bardzo wysoka i wynosi 90…135 lm/W, a typowy czas życia 12000 godz. [5]. Zaletą ich, w wyniku zastosowania ekranów odbłyśnikowych jest doskonały rozsył strumienia świetlnego, natomiast wadami duża ilość energii elektrycznej, która zamieniana jest na ciepło oraz brak możliwości regulacji ich charakterystyk spektralnych. Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting Light-Emitting Diode) spowodował, że lampy sodowe są i będą coraz częściej wy[...]

 Strona 1