Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Tarnowska"

Otrzymywanie fluorku wapnia z kwasu heksafluorokrzemowego w instalacji przemysłowej DOI:10.15199/62.2020.1.19

Czytaj za darmo! »

Surowce mineralne stosowane w procesie otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego i nawozów fosforowych (superfosfat pojedynczy i potrójny) oprócz fosforanów zawierają cenny pierwiastek, jakim jest fluor (1,5-4% mas. F)1). W procesach tych część fluoru jest odzyskiwana w postaci kwasu heksafluorokrzemowego w ilości zależnej m.in. od stopnia zatężenia surowego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, zawartości w tym kwasie kationów kompleksujących jony fluorkowe (głównie Al3+, Fe3+) oraz sprawności układów absorpcji związków fluoru (SiF4 i HF)2-4). Kwas heksafluorokrzemowy może być wykorzystany do produkcji fluorku wapnia, fluorowodoru, fluorku glinu, kriolitu i fluorokrzemianów. Większość z tych produktów znajduje zastosowanie jako topniki w przemyśle hutniczym, a także przy otrzymywaniu glazur, emalii, szkła, topników spawalniczych, ogni sztucznych, materiałów ściernych oraz środków grzybo- i owadobójczych. Spośród wymienionych związków fluoru największe praktyczne znaczenie mają związki występujące w naturze w postaci minerałów, czyli kriolit i fluoryt5-8). Fluorek wapnia z kwasu heksafluorokrzemowego lub fluorokrzemianów można otrzymać metodą jednostopniową7, 9-16) lub dwustopniową8, 17, 18). Możliwe jest również wykorzystanie rozcieńczonych H2SiF6·2H2O was sepd. from H3PO4 prodn. mixt. and treated with chalk to obtain CaF2 by pptn. F ions at 20°C in presence of 2 com. flocculants. The product of the high purity (94% by mass CaF2) and low SiO2 content (1.79% by mass) was obtained at Ca-to-F molar ratio 0.5 and liq. phase mass to a suspended solid chalk ratio equal to 50:1. Przeprowadzono badania otrzymywania syntetycznego fluorku wapnia o małej zawartości krzemionki (poniżej 2% mas.) z wykorzystaniem kwasu heksafluorokrzemowego z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces prowadzono w instalacji przemysłowej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Zbadano wpływ takich parametrów procesu, jak stosunek fazy[...]

 Strona 1