Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Cierniak-Emerych"

Zarządzanie ryzykiem zawodowym pracowników narażonych na substancje chemiczne i ich mieszaniny stosowane w przetwórstwie żywności DOI:10.15199/62.2019.12.5


  Przemysł spożywczy uznawany jest za jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów roślinnych i zwierzęcych, czyli przetwórstwem wtórnym (koncentraty spożywcze, napoje bezalkoholowe), produkcją używek (np. alkoholi). Proces wytwarzania żywności opiera się na samowystarczalności oraz bezpieczeństwie. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywności i pracy rozpatrywane w kontekście zapewnienia odpowiednich warunków pracy osób pracujących przy produkcji artykułów spożywczych i napojów. Pracownik narażony jest zazwyczaj na jednoczesne oddziaływanie wielu czynników szkodliwych, o rożnych stężeniach, co może powodować różnego rodzaju skutki zdrowotne, dlatego też podkreśla się duże znaczenie dbałości o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków Anna Cierniak-Emerycha, Szymon Dziubaa, Iwona Romanowska-Słomkab, Agnieszka Piekaraa, Małgorzata Krzywonosa,* 98/12(2019) 1907 Dr Agnieszka PIEKARA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - technologia żywności i żywienia Dr inż. Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA w roku 1971 ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, jest doktorem nauk technicznych. Obecnie jest starszym wykładowcą w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Specjalność - bezpieczeństwo i higiena pracy. pracy2-5). Czynniki występujące w miejscu pracy, na oddziaływanie których narażeni są pracownicy, mogą prowadzić do powstania zaburzeń zdrowia (np. nowotwory, uczulenia, zmiany zwyrodnieniowe tkanek), chorób zawodowych3, 4), a także obniżenia produktywności pracy, a w rezultacie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanej żywności. Jednym z powszechniej występujących w miejscu pracy czynników szkodli[...]

 Strona 1