Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"J. Bułat"

"ZRÓB TO SAM" - KOMPUTEROWY ODBIORNIK RTL-SDR RADIA CYFROWEGO DAB+ DOI:10.15199/59.2015.8-9.101


  Taniejącą technologię radia zdefiniowanego programowo (Software-Defined Radio) można obecnie z powodzeniem wykorzystać do nauczania podstaw telekomunikacji cyfrowej według scenariusza "zrób to sam". W artykule opisano algorytm dekodera radia cyfrowego DAB+ (Digital Audio Broadcasting), które jest obecnie wprowadzane w Polsce, oraz przestawiono jego implementację programową w języku C++ (bez użycia biblioteki GNU Radio), działającą na komputerze PC z systemem operacyjnym Linux. Implementacja ta została stworzona przez studentów teleinformatyki w ramach projektu "Radio programowalne w praktyce". Przetwarzane są dane IQ, pobierane bezpośrednio z przetwornika A/C tunera DVB-T RTL2832U firmy Realtek, pracującego na złączu USB 2.0. 1. WSTĘP Ponieważ technologia radia zdefiniowanego programowo SDR (and. Software Defined Radio) ostatnio znacznie potaniała, możliwe staje się jej szerokie wykorzystanie, w tym także do nauczania podstaw telekomunikacji cyfrowej według scenariusza "zrób to sam". W artykule opisano algorytm dekodera radia cyfrowego DAB+, które jest obecnie wprowadzane w Polsce, oraz przedstawiono jego implementację programową w języku C++, stworzoną w ramach wieloosobowego projektu studentów kierunku Teleinformatyka AGH, zatytułowanego "Radio programowalne w praktyce". Co ważne, w projekcie tym nie wykorzystywano funkcji z bardzo popularnej biblioteki GNU Radio, zdecydowaną większość kodu napisano samodzielnie (poza funkcjami algorytmów: FFT, dekodera Reeda-Salomona oraz dekodera HE-AAC v2 sygnału audio), Program działa w czasie rzeczywistym na komputerze PC z systemem operacyjnym Linux i przetwarza dane IQ, pobierane bezpośrednio z przetwornika A/C tunera DVB-T RTL2832U firmy Realtek (koszt około 50 złotych). Jego kod można pobrać ze strony: sdr.kt.agh.edu.pl. W literaturze polskiej technologia SDR jest omówiona w książce [1], ale głównie w aspekcie istniejących drogich platform sprzętowych, umożliwiających jej i[...]

 Strona 1