Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Anita Ilska"

Rada Główna SWP obradowała w Konopnicy DOI:


  W dniach 25-26 września br. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Łódzkiej "Dworek" w Konopnicy odbyło się posiedzenie Rady Głównej Stowarzyszenia Włókienników Polskich. W obradach, które poprowadził Jan Wojtysiak, przewodniczący Rady Głównej, wzięli udział: członkowie Zarządu Głównego z prezesem Elwirą Zarębą, dyrektor biura, prezesi oddziałów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Białegostoku, Torunia oraz Jan Berenda, założyciel koła SWP w Żarach, a także inicjator powstania Muzeum Włókiennictwa w tym mieście. Podczas obrad przedstawiono raport z działalności Zarządu Głównego SWP. Ważnym wydarzeniem było spotkanie współorganizowane z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej poświęcone wspomnieniom o honorowym prezesie stowarzyszenia, prof. Januszu Szoslandzie. Profesor był m.in. pomysłodawcą biegu Textilcross i od 2015 roku, na wniosek SWP, tej włókienniczej imprezie sportowej nadano jego imię. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Włókienników Polskich jest propagowanie włókiennictwa. W związku z tym stowarzyszenie w marcu br. współorganizowało wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym seminarium pt. "Włókiennictwo - nowe rozdanie", a także organizowało część włókienniczą Forum Gospodarczego w Łodzi. Udanym przedsięwzięciem szkoleniowym[...]

XII Sympozjum Naukowo-Techniczne Knit Cert "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" DOI:


  "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" - to tytuł XII Sympozjum Naukowo-Technicznego Knit Cert zorganizowanego w dniach 17-18 maja br. w Bronisławowie przez Instytut Włókiennictwa. W spotkaniu wzięło udział 97 przedstawicieli świata nauki oraz przemysłu zainteresowanych zagadnieniami związanymi z branżą dziewiarską oraz certyfikacją tekstyliów, które ujęto w 29 referatach.Pierwszego dnia odbyła się sesja ogólna oraz sesja dotycząca ekologii tekstyliów. Na początku omówiono rolę i zadania Instytutu Włókiennictwa w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań branży włókienniczej. Następnie przedstawiono działania organów celnych w zakresie granicznych kontroli wyrobów włókienniczych oraz wyrobów podlegających dyrektywie dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Na przykładach zaprezentowano przypadki zatrzymania towarów z powodu braku bądź niezgodności oznakowania CE lub/oraz deklaracji zgodności. W kolejnym wystąpieniu [...]

49. Międzynarodowy Kongres IFKT DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 2-4 października br. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji Technologów Dziewiarzy IFKT (International Federation of Knitting Technologists) oraz Instytut Włókiennictwa zorganizowały 49. Międzynarodowy Kongres IFKT zatytułowany "Stepping into the future...". W trzydniowym spotkaniu wzięło udział prawie 50 przedstawicieli nauki oraz przemysłu z 12 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej.[...]

Metoda 5S jako fundament efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa DOI:10.15199/60.2018.08.1


  Wprowadzenie Miarą skuteczności racjonalnego funkcjonowania systemów wytwórczych są określone wskaźniki definiujące ich efektywność techniczną, technologiczną (operacyjną), ekonomiczną etc. W świetle istniejących wyzwań związanych z rozwojem technik wytwórczych i dużej konkurencji, co dotyczy również przedsiębiorstw włókienniczych, rekomendowana jest koncepcja LEAN wraz z jej różnymi metodami, m.in. 5S. Wielu autorów prac naukowych oraz praktyków biznesowych pokazuje, że organizacja procesów wytwórczych w oparciu o metodę, a wręcz o filozofię Lean, przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to przeprowadzone analizy przez Lean Enterprise Institute Polska, na podstawie których określono odpowiednie wskaźniki: - wydajność zwiększona o 66%, - wykorzystanie maszyn zwiększone o 59% (do pomiaru zastosowano wskaźniki OEE - Overall Equipment Effectiveness), - zapasy w toku produkcji zmniejszone nawet o 80%, - powierzchnia pod produkcję mniejsza o 61%, - czas przejścia od surowca do wyrobu gotowego mniejszy o 70%, - czas przezbrojenia mniejszy o 96% [1]. Właściciele przedsiębiorstw po wprowadzeniu Lean Manufacturing osiągnęli dodatkowo: poprawę jakości, spadek liczby reklamacji, redukcję odpadów, wzrost usprawnień oraz poprawę komunikacji [1]. Lean Manufacturing ma liczne narzędzia służące poprawie produktywności, usprawnień dokonywanych w organizacji procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. W literaturze przedmiotu kluczowe metody to [2, 3]: - 5S - polegająca na dążeniu do tworzenia czystych i uporządkowanych stanowisk pracy, Jedna firma tysiące kolorów Oferujemy panstwu swoje usługi w zakresie: barwienia, bielenia i uszlachetniania wyrobów włókienniczych. Zapraszamy do współpracy w wykanczaniu zarówno tkanin, jak i dzianin ze wszelkich surowców. Posiadamy mozliwosc uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zakresie obróbki: q chemicznej (barwienie, bielenie, biopolerowanie enzymatyczne, apreturowanie, antypilling, itp);[...]

Metoda TPM w optymalizacji procesów produkcyjnych DOI:10.15199/60.2018.12.1


  Wprowadzenie Utrata sprawności eksploatacyjnej środka technicznego, pogorszenie parametrów procesu produkcyjnego, a w konsekwencji jakości wyrobu - to problemy, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Wielu z nich, za jedyne, bądź najlepsze rozwiązanie, prowadzące do zwiększenia efektywności całego procesu, uzna zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, wyposażonych przeważnie w odpowiednie rozwiązania diagnostyczne. Wiąże się to z określonym obciążeniem finansowym przedsiębiorstwa i nie zawsze zagwarantuje w dłuższym okresie oczekiwaną efektywność procesu produkcyjnego, np. jeżeli serwisowanie środka produkcyjnego nie przebiega prawidłowo lub gdy pracownicy produkcji bezpośredniej czy obsługi technicznej nie zostali odpowiednio przeszkoleni [1-3] (rys. 1.). Znacząca poprawa efektywności widoczna jest dzięki wdrożeniu właściwie zaprojektowanego planu utrzymania ruchu, kompleksowemu i skutecznemu przeszkoleniu pracowników oraz zaangażowaniu operatorów maszyn do diagnozowania ich stanu technicznego. W związku z tym, iż działania o tym charakterze związane są z reorganizacją dotychczasowej pracy w przedsiębiorstwie, istotny jest dobór odpowiedniej metody zarządzania oraz indywidualne podejście w jej wdrażaniu (rys. 2.) [2]. Rys. 1. Obniżenie efektywności wykorzystania maszyn przy nieodpowiednim przygotowaniu systemu przeglądu maszyn [2] Rys. 2. Szanse wzrostu efektywności wykorzystania maszyny przy należytym wdrożeniu systemu planowanych przeglądów wraz z działaniami doskonalącymi [2] W realizację powyższych celów, w tym: w poprawę organizacji pracy, zwiększenie produktywności, podniesienie skuteczności i efektywności maszyn, zapewnienie standardów w konserwacji urządzeń, pierwszorzędnie wpisuje się metoda TPM (Total Productive Maintenance), w wolnym tłumaczeniu oznaczająca system pracy bezawaryjnej. Metoda ta stosowana jest w różnych branżach na całym świecie. Ponieważ przynosi pozytywne wyniki, rekomendow[...]

Innowacyjne rozwiązania materiałowe w samochodach elektrycznych DOI:10.15199/60.2020.01-02.1


  Wprowadzenie Najpopularniejszym środkiem transportu jest obecnie samochód [1]. W 2018 roku szacunkowa liczba pojazdów samochodowych (w tym ciężarówek i autobusów) wynosiła ok. 1,4 miliarda [2]. Jest to ogromny wzrost w ostatnich czterdziestu latach, gdyż w 1976 roku było ich 342 miliony. Przewiduje się, że liczba samochodów wciąż będzie rosła i w roku 2036 może osiągnąć 2,8 miliarda. Ogromny popyt na ten środek transportu powoduje konieczność pozyskiwania zasobów materiałowych w coraz większych ilościach. To z kolei wiąże się emisją szkodliwych gazów do atmosfery, w tym CO2. Jest to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale także dla środowiska naturalnego. Czynniki te, jak również możliwości techniczno-technologiczne połączone z innowacyjnością, doprowadziły do stopniowego wypierania pojazdów z napędem tradycyjnym przez pojazdy z napędem elektrycznym [3, 4, 5, 6, 7]. Znaczącą i inspirującą rolę w rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w Europie ma Unia Europejska, której jednym z celów jest m.in. polepszenie jakości powietrza poprzez popularyzację elektromobilności oraz paliw alternatywnych na obszarze całej wspólnoty. Wychodząc naprzeciw wytycznym UE, polskie Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności na lata 2016-2025 [8], który zawiera pakiet regulacji prawnych mających za zadanie wsparcie rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz zwiększenie wykorzystania różnych paliw alternatywnych, np. gazu ziemnego [8]. Pakiet ten opiera się na tworzeniu instrumentów w pięciu obszarach [8]: korzyści dla kierowców, budujących infrastrukturę, transportu publicznego, innowacyjnych firm oraz producentów pojazdów. Działania polityczne mające na celu rozpowszechnienie elektrycznego środka transportu dostrzeżone zostały przez sektor prywatny, który zapowiedział zelektryfikowanie rynku samochodowego wdrażając m.in. samochody i autobusy elektryczne [9]. Efekty aktywności w tym obszarze są w[...]

Innowacyjne rozwiązania tekstroniczne na przykładzie odzieży dla branży budowlanej1) DOI:10.15199/60.2017.04.1


  W ostatnich latach zastosowanie elektronicznych układów w tekstyliach rozwija się bardzo dynamicznie. Postęp technologii daje nowe możliwości przesyłania danych, wytwarzania mikroczujników, integracji systemów elektronicznych, sposobów ich zasilania oraz inkorporowania w odzież. Trend implementowania wielofunkcyjnych układów występuje w odzieży użytkowanej w wielu branżach. Istnieje możliwość zaprojektowania zróżnicowanych kompozycji pomiarowych w zależności od założonego przeznaczenia odzieży. Nowe wyroby wielofunkcyjne mają zdolności do monitorowania zmian związanych z aktywnością człowieka oraz warunkami środowiska, mając na uwadze wsparcie funkcji ;zjologicznych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez kontrolowanie funkcji życiowych lub ostrzeganie o niebezpieczeństwie. Potencjał transferu danych, w celu przesyłania pozyskanych informacji, zwiększa skuteczność komunikacji pomiędzy kilkoma ośrodkami. W literaturze istnieje wiele przykładów zastosowań rozwiązań tekstronicznych w odzieży specjalistycznej służącej ochronie i bezpieczeństwu użytkowników w takich obszarach jak: medycyna, ratownictwo (górskie, straż, górnictwo), wojsko, astronautyka, energetyka, turystyka, sport, ale także w odzieży powszechnie stosowanej, jak również podążającej za trendami mody m.in. odzieży przeznaczonej do rozrywki i relaksu o nowoczesnym wzornictwie i efektownym wykończeniu [1, 2, 3, 4, 5]. Liczne wyroby świadczą o tym, że dysponując innowacyjnymi rozwiązaniami tekstronicznymi możliwe jest zaprojektowanie specjalistycznej odzieży roboczej rozbudowanej o nowe właściwości wspomagające jej funkcjonalność poprzez wielokierunkową ochronę człowieka w środowisku pracy. Według wstępnych danych statystycznych z 2016 roku, opublikowanych w marcu 2017 roku przez GUS, branża budowlana została sklasy;kowana na czwartej pozycji wśród branż (po przetwórstwie przemysłowym, handlu - naprawie pojazdów samochodowych i transporcie), w których wy[...]

 Strona 1