Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Rink"

Analiza parametrów detonacyjnych oraz właściwości fizykochemicznych saletroli i materiałów wybuchowych emulsyjnych w aspekcie potencjalnego oddziaływania na środowisko DOI:10.15199/62.2020.1.10


  Technika strzelnicza jest podstawową formą urabiania górotworu. Od czasu zastosowania prochu czarnego w Banskiej Stiavnicy minęło prawie 400 lat1). W tym okresie zmieniały się składy górniczych materiałów wybuchowych (MW). Po epoce wyłącznego stosowania w przemyśle wydobywczym prochu czarnego, zaczęto wykorzystywać MW chloranowe a następnie amonowo-saletrzane. W zakresie tych ostatnich MW przebiegała powolna ewolucja, której ostatnim etapem było opracowanie2) w 1969 r. MW emulsyjnych (MWE). Obecnie MWE obok saletroli (ANFO) są podstawowymi materiałami wybuchowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym. Scharakteryzowano strukturę oraz parametry detonacyjne saletroli i MWE. Przedstawiono również wyniki odstrzału eksploatacyjnego, w aspekcie obciążenia środowiskowego, w którym zastosowano ładunek zawierający wyżej wymienione MW. Saletrole Saletrole, nazywane w literaturze angielskojęzycznej ANFO (ammonium nitrate-fuel oil) są najprostszymi górniczymi mieszaninami wybuchowymi, w których podstawowym składnikiem jest granulowa82 99/1(2020) Mgr inż. Patrycja RINK w 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w specjalności eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Od 2012 r. pracuje w firmie Austin Powder Polska Sp. z o.o., obecnie na stanowisku inżyniera strzałowego oraz kierownika działu techniki strzałowej. Specjalność - chemia i technologia materiałów wybuchowych. na sporowacona saletra amonowa oraz ciekłe paliwo. Wprowadzane są również do nich modyfikatory właściwości użytkowych i parametrów detonacyjnych. Komponentami palnymi, oprócz oleju napędowego, mogą być takie paliwa, jak mazut, oleje naftowe oraz oleje odpadowe3). Jako modyfikatory stosowano dodatek związków wielkocząsteczkowych (np. guar gumu) w celu podwyższenia wodoodporności oraz pył aluminiowy dla poprawy parametrów termodynamicznych. Pierwsze próbne odstrzały z wykorzystaniem ANFO przeprowadzono w 1955 r.[...]

 Strona 1