Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Brych"

Kupujemy odzież skórzaną

Czytaj za darmo! »

Spotykana w sklepach odzież skórzana zwraca naszą uwagę swoją różnorodnością rodzaju skór, wyprawy, wykończenia powierzchni i fasonu. Często trwałość wyrobów skórzanych nie jest czynnikiem decydującym o ich wartości. Wyżej cenione są elementy mody, fantazyjność wykończeń skóry, miękkość i delikatność. Decydując się na zakup odzieży skórzanej należy przeanalizować nasze oczekiwania i można poradzić się sprzedawcy. Moda, postęp technologiczny i uwarunkowania rynku sprawiły, że w handlu znalazła się odzież skórzana o właściwościach mijających się z naszym dotychczasowym wyobrażeniem o trwałości i długowieczności skór. Wybierając odzież skórz[...]

Ekologiczny "kanał" w wodnym praniu odzieży skórzanej

Czytaj za darmo! »

Pranie odzieży, w tym również skórzanej, jest nierozłącznym elementem jej użytkowania, dlatego jakość i postęp techniczno- -technologiczny w branży pralniczej był i jest doceniany przez użytkowników odzieży i jej producentów. Ostatnim hitem ekologicznych technologii pralniczych oferowanych przez niektórych sprzedawców urządzeń i środków dla pralnictwa jest pranie wodne odzieży skórzanej i futer. Nowe technologie są propagowane lub sprzedawane przy okazji sprzedaży maszyn, urządzeń i środków dla pralnictwa. Szkolenia w zakresie technologicznym prow[...]

Skóra w pralni


  Pralnictwo to jeden z najtrudniejszych rodzajów usług. Rozwój techniczno-technologiczny następował tu zawsze znacznie wolniej. Wynika to z faktu, że materiał będący przedmiotem usług pralniczych jest bardzo zróżnicowany pod względem właściwości, odporności na pranie i różnie zachowuje się podczas prania. Rozwojowi technologii pralniczych, powstaniu nowych maszyn, urządzeń i nowoczesnej chemii pralniczej sprzyjają nowe kierunki w produkcji odzieży z zastosowaniem tkanin i tworzyw o ułatwionej pielęgnacji i odpornych na procesy pralnicze. Jednak obecnie nie jest możliwe przeniesienie technologii pralniczych odzieży z tkanin na odzież skórzaną. Skóra jest produktem naturalnym, któremu właściwości nadano w procesie jej wyprawy. Różnorodność skór, ich właściwości, parametrów wytrzymałościowych sprawia, że do prania takiej odzieży trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Skóra jest szczególnym materiałem, głównie ze względu na jej budowę. Skóra wyprawiona, bo z taką mamy do czynienia w pralnictwie, zbudowana jest z włókien kolagenowych wyizolowanych i zmodyfikowanych przez proces wyprawy. Splot włókien skórzanych w przekroju skóry jest bardzo zróżnicowany i zagęszcza się zbliżając[...]

Naturalna skóra jako surowiec w procesie prania odzieży skórzanej. Cz. I


  Skóra jest szczególnym surowcem ze względu na jej budowę. Jest produktem w pełni naturalnym, zbudowanym z włókien kolagenowych. Jej właściwości kształtuje proces wyprawy uwzględniający potrzeby użytkownika (rys. 1.).O przeznaczeniu skór w dużej mierze decyduje ich rodzaj. Na wyroby futrzarskie przeznaczane bywają skóry pochodzące z hodowli i łowiectwa (nutrie, lisy, owce, kozy, króliki, norki, tchórze, kuny, sobole itd.), skóry zwierząt domowych oraz skóry zwierząt morskich, np. foki. Surowiec skór garbarskich bez włosa pochodzi głównie z hodowli i pozyskiwany jest przy produkcji mięsnej. Budowa skóry surowej jest bardzo złożona. Pod względem histologicznym w skórze można wyróżnić trzy warstwy: naskórek (epidermis), skórę właściwą (dermis) i warstwę podskórną (hypodermis). Naskórek jest zewnętrzną warstwą skóry i spełnia rolę płaszcza ochronnego zwierzęcia. Nie jest to struktura jednorodna, a jej budowa nie jest włóknista. Warstwa ta jest usuwana w procesach wyprawy i nie ma znaczenia dla skóry wyprawionej. Pod warstwą naskórka znajduje się skóra właściwa, która stanowi średnio około 80% grubości całej skóry surowej. Warstwa ta jest głównym celem obróbki garbarsko-futrzarskiej. Skórę właściwą tworzą głównie splecione włókna kolagenowe z wmieszanymi włóknami elastynowymi i białkami bezpostaciowymi. Włókna kolagenowe skła[...]

Naturalna skóra jako surowiec w procesie prania odzieży skórzanej. Cz. II


  Rys. 4. i rys. 5. w powiększeniu obrazują przekrój skóry licowej z licem naturalnym i z włosem. Mając na uwadze, że odzież skórzana nie ma właściwości przeciwdeszczowych, należy ją chronić przed opadami, a jeżeli już przemoknie to należy wysuszyć ją w przewiewnym miejscu w temperaturze pokojowej nie dopuszczając do powstania zagnieceń. Wraz z opadami występuje ryzyko zanieczyszczenia odzieży ściekającym zabrudzeniem z drzew, dachów, balkonów itd. Na odzieży ochlapanej wodą spod kół samochodów mogą pozostać wżery po soli i plamy od substancji ropopochodnych. Dbając o względy higieniczne i estetyczne odzież skórzaną należy we właściwym czasie oddać do prania i renowacji specjalistycznym zakładom usługowym branży skórzanej. Nie wolno powierzać odzieży pralniom, które nie udzielają gwarancji na swoje usługi, a często ryzykiem braku wiedzy i fachowości obarczają klienta. Skóra jest zbyt cennym materiałem, aby dopuszczać do jej zniszczenia, uszkodzenia lub nawet pogorszenia wyglądu przez niewłaściwe użytkowanie lub błędy pralnicze. Technologia prania odzieży skórzanej i innych[...]

Wady i uszkodzenia pojawiające się podczas czyszczenia odzieży skórzanej DOI:


  Odzież z popularnych tkanin poddawana jest praniu po kilku dniach lub kilku tygodniach w zależności od intensywności użytkowania. Odzież skórzana poddawana jest praniu z reguły po kilku sezonach, a zdarza się że nawet po kilku latach. Podczas użytkowania odzież skórzana równolegle z zabrudzeniem ulega zużyciu oraz uszkodzeniu w różnym stopniu, a także podlega procesom starzenia. Stan ten wymaga innego spojrzenia na usługi prania skór niż w przypadku innej odzieży. O szybkości starzenia się skóry decyduje odporność Wybrane wady i uszkodzenia powstające lub ujawniające się podczas usługi pralniczej Przyczyny Środki zaradcze Ogólne odbarwienie - słabo związany barwnik z włóknem skóry, - zaawansowane procesy starzenia oraz odbarwienia pod wpływem czynników atmosferycznych i światła, - w przypadku skór krytych słaba adhezja powłoki kryjącej i skóry, - wadliwie zestawiona kąpiel do chemicznego czyszczenia lub niewłaściwie dobrana technologia - natrysk apreturą ożywiającą kolor, dobarwienie lub uzupełnianie powłoki kryjącej Odbarwienia w miejscach silnie zabrudzonych - słabo związany barwnik z włóknem skóry, - użycie niewłaściwych środków detaszerskich, - użyte wcześniej domowe sposoby zaczyszczania, - uszkodzenie wiązania barwnika z włóknem skórzanym przez składniki zabrudzenia, - przyspieszone procesy starzenia skóry pod wpływem potu, kosm[...]

Zawód - biegły sądowy DOI:


  Reklamacje i spory z nimi związane to problemy, których nie zawsze da się uniknąć. Często fachowa opinia rzeczoznawcy kończy spór i pozwala uniknąć kosztownych procesów sądowych i emocji z nimi związanych. Czasem rzeczoznawcy rozpatrują reklamacje na zlecenie sprzedawcy bądź producenta, ale należy mieć na uwadze, że rzeczoznawca nie jest stroną w sporze, a jego zadaniem jest wydanie opinii w zakresie przedmiotu sporu. Znaczenie roli rzeczoznawcy biegłego sądowego od początku ubiegłego wieku stale wzrastało, jego opinie stały się nieodzowną pomocą naukowo-techniczną dla sądów. Na listach prezesów sądów okręgowych zarejestrowano już ponad 13 tys. biegłych sądowych, a potrzeby nadal rosną. Te potrzeby generuje otwarcie na wolny przepływ kapitału, towarów, handlu, usług i osób oraz pojawianie się nowych specjalności i zawodów. Powstają więc nowe obszary sporów, nadużyć i przestępczości. Obecnie [...]

Skóra naturalna w wyrobach użytkowych DOI:


  Na rynku wyrobów skórzanych coraz więcej miejsca zajmują wyroby ze sztucznej skóry i materiałów skóropodobnych wprowadzając często dezorientację potencjalnego nabywcy. Rzadko spotyka się rzetelną informację dotyczącą rodzaju, właściwości i sposobu użytkowania materiału, z którego został wytworzony dany wyrób. Skóra w wyrobach często przedstawiana jest hasłowo, nie rozróżniając naturalnego lica od korygowanego czy dwoin ze sztucznym licem, mimo różnych właściwości i wartości takich wyrobów. Zdarza się, że tak różne rodzaje skór występują pod jedną nazwą handlową. Jak wynika z wydanych w PHU UNISKÓR w okresie 2010-2015 opinii na zlecenie osób i instytucji uczestniczących w sporach reklamacyjnych i sądowych, 23% składanych reklamacji dotyczyło użycia w wyrobie rodzaju skóry niezgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami nie gwarantującymi spełnienia wymagań użytkowych. 20% dotyczyło rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami nabywcy a faktycznymi właściwości skóry. Dalszych 20% reklamacji było związanych z niewłaściwym użytkowaniem wyrobu, natomiast 7% dotyczyło błędów i usterek produkcyjnych. Dane te wskazują na niedostateczną informację o na-turalnej skórze, jej właściwościach i sposobie użytkowania. Naturalna skóra wyprawiona swoje cenne właściwości zawdzięcza s[...]

Skóra czy dwoina? DOI:


  Skóra jako surowiec stosowany do produkcji wielu wyrobów użytkowych ma ogromny wpływ na to, że konsument postrzega dany produkt jako bardzo pożądany, ekskluzywny, najwyższej jakości. Skóra wyprawiona powstaje w garbarniach wskutek poddania obróbce chemicznej, mechanicznej i często zdobniczej zwierzęcej skóry surowej, której budowę ukształtowała natura. Głównym budulcem skóry surowej są białka włókienkowe, z których największy udział ma kolagen. Właściwości naturalnej skóry często przewyższają oczekiwania klienta w stosunku do odzieży, mebli tapicerowanych i wielu innych wyrobów użytkowych. Rów-nież nie b[...]

Zielone światło dla kształcenia młodzieży w zawodach branży skórzanej DOI:

Czytaj za darmo! »

17 i 18 października 2017 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się seminaria dla branży skórzano- -obuwniczej oraz włókienniczo-odzieżowej, których celem było nawiązanie kontaktów branżowych dla procesów dotyczących zmian w kształceniu zawodowym we współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz resortów właściwych dla zawodów danej branży. Podczas spotkania przekazano wiele informacji dotyczących projektów i zmian w procesie nauczania, ewidencjonowania[...]

 Strona 1  Następna strona »