Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Jan Kowalski"

Metoda 5S jako fundament efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa DOI:10.15199/60.2018.08.1


  Wprowadzenie Miarą skuteczności racjonalnego funkcjonowania systemów wytwórczych są określone wskaźniki definiujące ich efektywność techniczną, technologiczną (operacyjną), ekonomiczną etc. W świetle istniejących wyzwań związanych z rozwojem technik wytwórczych i dużej konkurencji, co dotyczy również przedsiębiorstw włókienniczych, rekomendowana jest koncepcja LEAN wraz z jej różnymi metodami, m.in. 5S. Wielu autorów prac naukowych oraz praktyków biznesowych pokazuje, że organizacja procesów wytwórczych w oparciu o metodę, a wręcz o filozofię Lean, przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to przeprowadzone analizy przez Lean Enterprise Institute Polska, na podstawie których określono odpowiednie wskaźniki: - wydajność zwiększona o 66%, - wykorzystanie maszyn zwiększone o 59% (do pomiaru zastosowano wskaźniki OEE - Overall Equipment Effectiveness), - zapasy w toku produkcji zmniejszone nawet o 80%, - powierzchnia pod produkcję mniejsza o 61%, - czas przejścia od surowca do wyrobu gotowego mniejszy o 70%, - czas przezbrojenia mniejszy o 96% [1]. Właściciele przedsiębiorstw po wprowadzeniu Lean Manufacturing osiągnęli dodatkowo: poprawę jakości, spadek liczby reklamacji, redukcję odpadów, wzrost usprawnień oraz poprawę komunikacji [1]. Lean Manufacturing ma liczne narzędzia służące poprawie produktywności, usprawnień dokonywanych w organizacji procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. W literaturze przedmiotu kluczowe metody to [2, 3]: - 5S - polegająca na dążeniu do tworzenia czystych i uporządkowanych stanowisk pracy, Jedna firma tysiące kolorów Oferujemy panstwu swoje usługi w zakresie: barwienia, bielenia i uszlachetniania wyrobów włókienniczych. Zapraszamy do współpracy w wykanczaniu zarówno tkanin, jak i dzianin ze wszelkich surowców. Posiadamy mozliwosc uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zakresie obróbki: q chemicznej (barwienie, bielenie, biopolerowanie enzymatyczne, apreturowanie, antypilling, itp);[...]

Metoda TPM w optymalizacji procesów produkcyjnych DOI:10.15199/60.2018.12.1


  Wprowadzenie Utrata sprawności eksploatacyjnej środka technicznego, pogorszenie parametrów procesu produkcyjnego, a w konsekwencji jakości wyrobu - to problemy, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Wielu z nich, za jedyne, bądź najlepsze rozwiązanie, prowadzące do zwiększenia efektywności całego procesu, uzna zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, wyposażonych przeważnie w odpowiednie rozwiązania diagnostyczne. Wiąże się to z określonym obciążeniem finansowym przedsiębiorstwa i nie zawsze zagwarantuje w dłuższym okresie oczekiwaną efektywność procesu produkcyjnego, np. jeżeli serwisowanie środka produkcyjnego nie przebiega prawidłowo lub gdy pracownicy produkcji bezpośredniej czy obsługi technicznej nie zostali odpowiednio przeszkoleni [1-3] (rys. 1.). Znacząca poprawa efektywności widoczna jest dzięki wdrożeniu właściwie zaprojektowanego planu utrzymania ruchu, kompleksowemu i skutecznemu przeszkoleniu pracowników oraz zaangażowaniu operatorów maszyn do diagnozowania ich stanu technicznego. W związku z tym, iż działania o tym charakterze związane są z reorganizacją dotychczasowej pracy w przedsiębiorstwie, istotny jest dobór odpowiedniej metody zarządzania oraz indywidualne podejście w jej wdrażaniu (rys. 2.) [2]. Rys. 1. Obniżenie efektywności wykorzystania maszyn przy nieodpowiednim przygotowaniu systemu przeglądu maszyn [2] Rys. 2. Szanse wzrostu efektywności wykorzystania maszyny przy należytym wdrożeniu systemu planowanych przeglądów wraz z działaniami doskonalącymi [2] W realizację powyższych celów, w tym: w poprawę organizacji pracy, zwiększenie produktywności, podniesienie skuteczności i efektywności maszyn, zapewnienie standardów w konserwacji urządzeń, pierwszorzędnie wpisuje się metoda TPM (Total Productive Maintenance), w wolnym tłumaczeniu oznaczająca system pracy bezawaryjnej. Metoda ta stosowana jest w różnych branżach na całym świecie. Ponieważ przynosi pozytywne wyniki, rekomendow[...]

Innowacyjne rozwiązania materiałowe w samochodach elektrycznych DOI:10.15199/60.2020.01-02.1


  Wprowadzenie Najpopularniejszym środkiem transportu jest obecnie samochód [1]. W 2018 roku szacunkowa liczba pojazdów samochodowych (w tym ciężarówek i autobusów) wynosiła ok. 1,4 miliarda [2]. Jest to ogromny wzrost w ostatnich czterdziestu latach, gdyż w 1976 roku było ich 342 miliony. Przewiduje się, że liczba samochodów wciąż będzie rosła i w roku 2036 może osiągnąć 2,8 miliarda. Ogromny popyt na ten środek transportu powoduje konieczność pozyskiwania zasobów materiałowych w coraz większych ilościach. To z kolei wiąże się emisją szkodliwych gazów do atmosfery, w tym CO2. Jest to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale także dla środowiska naturalnego. Czynniki te, jak również możliwości techniczno-technologiczne połączone z innowacyjnością, doprowadziły do stopniowego wypierania pojazdów z napędem tradycyjnym przez pojazdy z napędem elektrycznym [3, 4, 5, 6, 7]. Znaczącą i inspirującą rolę w rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w Europie ma Unia Europejska, której jednym z celów jest m.in. polepszenie jakości powietrza poprzez popularyzację elektromobilności oraz paliw alternatywnych na obszarze całej wspólnoty. Wychodząc naprzeciw wytycznym UE, polskie Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności na lata 2016-2025 [8], który zawiera pakiet regulacji prawnych mających za zadanie wsparcie rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz zwiększenie wykorzystania różnych paliw alternatywnych, np. gazu ziemnego [8]. Pakiet ten opiera się na tworzeniu instrumentów w pięciu obszarach [8]: korzyści dla kierowców, budujących infrastrukturę, transportu publicznego, innowacyjnych firm oraz producentów pojazdów. Działania polityczne mające na celu rozpowszechnienie elektrycznego środka transportu dostrzeżone zostały przez sektor prywatny, który zapowiedział zelektryfikowanie rynku samochodowego wdrażając m.in. samochody i autobusy elektryczne [9]. Efekty aktywności w tym obszarze są w[...]

 Strona 1