Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Renata Zamorowska"

Trwałość elewacji wykonanych w technologii BSO

Czytaj za darmo! »

Obecnie jednym z najbardziej popularnych rozwiązań wykończenia elewacji budynków jest bezspoinowy system ocieplania zwany w skrócie BSO lub ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). System ten może być wykonywany zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i istniejących. Trwałość elewacji wykonanych w technologii BSO oraz popełniane błędy na każdym etapie realizacji[...]

Uwarunkowania techniczne termorenowacji istniejących ociepleń DOI:10.15199/33.2016.04.24


  Systemy ETICS stosowane są na świecie od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a w Polsce od lat siedemdziesiątych (wówczas nosiły nazwę metody "lekkiej mokrej"). Pierwsze ocieplenia zrealizowano w 1982 r. w Warszawie naOsiedlu "Domaniewska" oraz "Koło", stosując styropian gęstości 15 kg/m3 i grubości 3 ÷ 5 cm oraz masę lateksowo- cementową z dodatkiem piasku domocowania płyt do podłoża ściennego i wykonywania warstwy zbrojonej. Jako zbrojenie wykorzystywano siatkę szklaną lub polipropylenową. Warstwę zewnętrzną stanowiła masa elewacyjna Fibrofob WP-2, będąca mieszaniną wapna hydratyzowanego, piasku, dyspersji polioctanu winylu oraz włókna celulozowego i wody.Wówczas była to jedyna polska technologia ocieplenia budynków w systemie bezspoinowym z użyciemtynków cienkowarstwowych. Wraz z upływemlat zmieniały się wymagania dotyczące m.in. izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków (Dz.U. poz. 926 z 13.08.2013 r., rozporządzenieMTBiGMz 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych). Zgodnie z wymaganiami zawartymi w wymienionym rozporządzeniu, ściany zewnętrzne budynków powinny cha[...]

Trwałość elewacji w technologii ETICS, ich konserwacja i renowacja


  Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań wykończenia elewacji budynków jest bezspoinowy system ocieplenia zwany w skrócie ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). System ten jest wykonywany zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i istniejących, poddawanych termomodernizacji. Technologia bezspoinowego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych ETICS polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (mocowanego do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie łączników mechanicznych), warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej, które tworzą łącznie tzw. warstwę wierzchnią. W przypadku termomodernizacji już ocieplonego budynku, częstymrozwiązaniemjest dołożenie kolejnej warstwy materiału izolacyjnego wraz z warstwą wierzchnią. Zgodnie z artykułem 10 Prawa budowlanego [10], przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających, prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto powinny to być wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Ocena stanu elewacji - jako element przeglądu technicznego Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego [11] istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2, co najmniej dwa razy w roku. Podczas przeglądu konieczne jest sprawdzenie m.in. stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i n[...]

Aspekty prawne ocieplania budynków DOI:


  Większość budynków w Polsce została wybudowana w czasach, gdy występował znaczny deficyt materiałów termoizolacyjnych i nie spełniają one współczesnych wymagań dotyczących zużycia energii cieplnej. Najbardziej popularnymi metodami ocieplania ścian zewnętrznych budynków są systemy ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Składają się one z dwóch podstawowych warstw - termoizolacyjnej i wierzchniej, którą tworzy warstwa zbrojona (z zaprawy/ masy klejącej i wtopionej w nią siatki zbrojącej), preparat gruntujący (jeżeli technologia przewiduje), wyprawa tynkarska i ewentualnie powłoka malarska. Warstwy łączone są z ocieplaną ścianą za pomocą zaprawy klejącej i/lub łączników mechanicznych (rysunek). Choć systemy ETICS są znane i stosowane w Polsce od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, to nadal jakość wykonywanych ociepleń budzi wiele zastrzeżeń [1]. Zasady wprowadzania systemu ETICS na rynek Zgodnie z artykułem 10 ustawy Prawo budowlane [10], przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych. W przypadku systemów ETICS uznaje się, żewymagania podstawowe zostaną spełnione, gdy systembędzie odpowiadał właściwej ocenie/aprobacie technicznej i będzie oznakowany znakiem "B" (rynek krajowy) lub "CE" (rynki Unii Europejskiej). Wyroby wchodzące w skład zestawu ETICS powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, a na każdym opakowaniu musi znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: ● nazwę i adres producenta; ● identyfikację wyrobu zawierającą nazwę wyrobu; ● numer oceny/aprobaty technicznej; ● numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; ● termin przydatności do użytkowania, jeżeli jest określony; ● masę netto, jeż[...]

 Strona 1